COVID-19 Fight
86 matches in 10 dictionaries. Details
szükségesadj
  1. requisite
   USA: re'kwʌ·zʌ·t UK: rekwɪzɪt
  1. require
   USA: rɪ·kwaɪ'əː· UK: rɪkwaɪər
  1. needful
   USA: niː'dfʌ·l UK: niːdfəl
  1. needed
   USA: niː'dʌ·d UK: niːdɪd
  1. old need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. necessary
   USA: ne'sʌ·se"riː· UK: nesəsəriː
  1. Nem szükséges megvenned az útikönyvet, a könyvtárból is kikölcsönözheted.
    1. It isn't necessary to buy that guidebook, you can borrow it from the library as well.
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
  1. old ask
   USA: æ'sk UK: æsk
szükséges dolognoun
  1. necessary
   USA: ne'sʌ·se"riː· UK: nesəsəriː
szükséges eszközadv
  1. wherewithal
   USA: hwe'rwʌ·ðɔː"l UK: weəwɪðɔːl
szükségesnek tartja, hogyv
  1. feel it necessary to
   USA: fiː'l ʌ·t ne'sʌ·se"riː· tʌ· UK: fiːl ɪt nesəsəriː tuː
szükségesnek tartja hogyv
  1. feel it necessary to
   USA: fiː'l ʌ·t ne'sʌ·se"riː· tʌ· UK: fiːl ɪt nesəsəriː tuː
szükségesnek tűnik, hogy...exp
  1. it is seen essential that...
   USA: ʌ·t ʌ·z siː'n iː·se'ntʃʌ·l ðʌ·t UK: ɪt ɪz siːn ɪsenʃl ðət
szükségesnél kisebbadj
  1. undersize
   UK: ʌndərsaɪz
szükséges összegadv
  1. wherewithal
   USA: hwe'rwʌ·ðɔː"l UK: weəwɪðɔːl
szükségességnoun
  1. necessity
   USA: nʌ·se'sʌ·tiː· UK: nɪsesɪtiː
égetően szükségesexp
  1. sorely needed
   USA: sɔː'rliː· niː'dʌ·d UK: sɔːliː niːdɪd
élethez szükségesadj
  1. vital
   USA: vaɪ'tʌ·l UK: vaɪtl
feltétlenül szükségesadj
  1. US mandatory
   USA: mæ'ndʌ·tɔː"riː· UK: mændətriː
nem szükségesadj
határozatképességhez szükséges legkisebb létszámnoun
  1. quorum
   USA: kwɔː'rʌ·m UK: kwɔːrəm
a futáshoz szükséges információkat tartalmazzaexp
  1. task control block
   USA: tæ'sk kʌ·ntroʊ'l blɔ'k UK: tɑsk kəntroʊl blɔk
jóval több a szükségesnélexp
  1. too many by half
   USA: tuː' me'niː· baɪ' hæ'f UK: tuː meniː baɪ hɑf
egy kör lejátszásához szükséges ütések golfbannoun
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részéexp
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokumentexp
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)exp
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
Report or add missing word to a dictionary...