COVID-19 Fight
88 matches in 8 dictionaries. Details
szünetnoun
  1. stoppage
   USA: stɔ'pɪ·ʤ UK: stɔpɪʤ
 1. econ
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
 2. music
  1. silence
   USA: saɪ'lʌ·ns UK: saɪləns
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. respite
   USA: re'spɪ"t UK: respaɪt
  1. US recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. pause
   USA: pɔː'z UK: pɔːz
  1. lull
   USA: lʌ'l UK: lʌl
 3. edu
  1. interval
   USA: ɪ'nəː·vʌ·l UK: ɪntəvl
  1. intermission
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'ʃʌ·n UK: ɪntəmɪʃn
  1. halt
   USA: hɔː'lt UK: hɔːlt
  1. entr'acte
   UK: entrækt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. cease
   USA: siː's UK: siːs
  1. breathing space
   USA: briː'ðɪ·ŋ speɪ's UK: briːðɪŋ speɪs
  1. literary break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
szünetelésnoun
  1. pause
   USA: pɔː'z UK: pɔːz
  1. intermission
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'ʃʌ·n UK: ɪntəmɪʃn
szünetelőadj
  1. intermittent
   USA: ɪ"ntəː·mɪ'tʌ·nt UK: ɪntəmɪtnt
szüneteltetésnoun
 1. law
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
szünetelteti a munkátv
  1. knock off
   USA: nɔ'k ɔː'f UK: nɔk ɔf
szünetet tartexp
  1. take a break
   USA: teɪ'k eɪ' breɪ'k UK: teɪk eɪ breɪk
  1. rest
   USA: re'st UK: rest
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
  1. pause
   USA: pɔː'z UK: pɔːz
  1. have a break
   USA: hæ'v eɪ' breɪ'k UK: hæv eɪ breɪk
  1. break / take a -
   USA: breɪ'k teɪ'k eɪ' UK: breɪk teɪk eɪ
  1. break / have a -
   USA: breɪ'k hæ'v eɪ' UK: breɪk hæv eɪ
szünetjelnoun
  1. interval signal
   USA: ɪ'nəː·vʌ·l sɪ'gnʌ·l UK: ɪntəvl sɪgnəl
  1. call signal
   USA: kɔː'l sɪ'gnʌ·l UK: kɔːl sɪgnəl
szünetmentes tápegység (vill.)exp
szünet nélküladv
  1. without intermission
   USA: wɪ"ðaʊ't ɪ"ntəː·mɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt ɪntəmɪʃn
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. steadily
   USA: ste'dʌ·liː· UK: stedɪliː
  1. hourly
   USA: aʊ'rliː· UK: aʊəliː
szünet nélkül mondv
  1. informal spout
   USA: spaʊ't UK: spaʊt
szünet, szünidö; bemélyedésexp
lélegzetvételnyi szünetnoun
  1. breathing space
   USA: briː'ðɪ·ŋ speɪ's UK: briːðɪŋ speɪs
óraközi szünetnoun
  1. literary break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
rövid szünetnoun
  1. break
   USA: breɪ'k UK: breɪk
tavaszi szünetnoun
tizenhatod szünetnoun
  1. semiquaver rest
   UK: semɪkweɪvər rest
abbamarad, szünetelv
  1. let up
   USA: le't ʌ'p UK: let ʌp
ideiglenesen szünetelv
  1. intermit
   UK: ɪntəːmɪt
megáll, szünetet tartv
  1. pause
   USA: pɔː'z UK: pɔːz
egy óra szünetexp
  1. an hour's break
   USA: ʌ·n aʊ'rz breɪ'k UK: ən aʊəz breɪk
Report or add missing word to a dictionary...