80 matches in 9 dictionaries. Details
szerkesztv
  1. literary redact
   USA: rʌ·dæ'kt UK: rɪdækt
 1. math
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. frame
   USA: freɪ'm UK: freɪm
  1. edit
   USA: e'dʌ·t UK: edɪt
  1. devise
   USA: dɪ·vaɪ's UK: dɪvaɪz
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. compile
   USA: kʌ·mpaɪ'l UK: kəmpaɪl
szerkesztésnoun
  1. redaction
   UK: rɪdækʃn
  1. framing
   USA: freɪ'mɪ·ŋ UK: freɪmɪŋ
  1. engrossment
   UK: ɪngroʊsmənt
  1. editorship
   USA: e'dʌ·təː·ʃɪ"p UK: edɪtəʃɪp
  1. editing
   USA: e'dʌ·tɪ·ŋ UK: edɪtɪŋ
  1. drafting
   USA: dræ'ftɪ·ŋ UK: drɑftɪŋ
  1. designing
   USA: dʌ·zaɪ'nɪ·ŋ UK: dɪzaɪnɪŋ
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. compilation
   USA: kɔ"mpʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpɪleɪʃn
szerkesztésébenexp
  1. under the editorship of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· e'dʌ·təː·ʃɪ"p ʌ·v UK: ʌndər ðiː edɪtəʃɪp ɔv
szerkesztés megszakításaexp
  1. abort edit
   USA: ʌ·bɔː'rt e'dʌ·t UK: əbɔːt edɪt
szerkesztettv
  1. edited
   USA: e'dʌ·tʌ·d UK: edɪtɪd
szerkesztetteexp
  1. edited by
   USA: e'dʌ·tʌ·d baɪ' UK: edɪtɪd baɪ
szerkeszt (lapot)v
  1. edit
   USA: e'dʌ·t UK: edɪt
szerkesztőnoun
  1. engrosser
   UK: ɪngroʊsə
  1. editor
   USA: e'dʌ·təː· UK: edɪtər
  1. drafter
   USA: dræ'ftəː· UK: drɑftə
 1. ind
  1. constructive
   USA: kʌ·nstrʌ'ktɪ·v UK: kənstrʌktɪv
  1. compiler
   USA: kʌ·mpaɪ'ləː· UK: kəmpaɪlər
  1. builder
   USA: bɪ'ldəː· UK: bɪldər
szerkesztőinoun
  1. editorial
   USA: e"dʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: edɪtɔːrɪəl
szerkesztői tevékenységnoun
  1. editorship
   USA: e'dʌ·təː·ʃɪ"p UK: edɪtəʃɪp
szerkesztői üzenetekexp
  1. answers to correspondents
   USA: æ'nsəː·z tʌ· kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·nts UK: ɑnsəz tuː kɔrɪspɔndənts
szerkesztőknoun
  1. editors
   USA: e'dʌ·təː·z UK: edɪtəz
szerkesztőprogramexp
  1. task builder
   USA: tæ'sk bɪ'ldəː· UK: tɑsk bɪldər
szerkesztőségexp
  1. editorial room
   USA: e"dʌ·tɔː'riː·ʌ·l ruː'm UK: edɪtɔːrɪəl ruːm
  1. editorial office
   USA: e"dʌ·tɔː'riː·ʌ·l ɔː'fʌ·s UK: edɪtɔːrɪəl ɔfɪs
szerkesztőséginoun
  1. editorial
   USA: e"dʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: edɪtɔːrɪəl
szerkesztőségi tagnoun
  1. staffer
   USA: stæ'fəː· UK: stɑfər
köréje szerkesztv
  1. circumscribe
   USA: səː"kʌ·mskraɪ'b UK: səːkəmskraɪb
betűkódex szerint szerkesztv
  1. codify
   USA: koʊ'dʌ·faɪ" UK: koʊdɪfaɪ
kódex szerint szerkesztv
  1. codify
   USA: koʊ'dʌ·faɪ" UK: koʊdɪfaɪ
levelek a szerkesztőhözexp
  1. correspondence column
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns kɔ'lʌ·m UK: kɔrɪspɔndəns kɔləm
Report or add missing word to a dictionary...