COVID-19 Fight
121 matches in 8 dictionaries. Details
szolgálónoun
  1. informal wench
   UK: wentʃ
  1. serving
   USA: səː'vɪ·ŋ UK: səːvɪŋ
  1. maid
   USA: meɪ'd UK: meɪd
  1. handmaid
   UK: hændmeɪd
  1. girl
   USA: gəː'l UK: gəːl
szolgálólánynoun
  1. servant
   USA: səː'vʌ·nt UK: səːvənt
  1. maidservant
   UK: meɪdsəːvnt
  1. maid-servant
   UK: meɪdsəːvnt
  1. girl
   USA: gəː'l UK: gəːl
alapjául szolgálóadj
  1. underlying
   USA: ʌ"ndəː·laɪ'ɪ·ŋ UK: ʌndəlaɪɪŋ
mintaképül szolgálóadj
  1. typical
   USA: tɪ'pʌ·kʌ·l UK: tɪpɪkl
lecsillapításra szolgáló dolognoun
  1. salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
megnyugtatásra szolgáló eszköznoun
  1. salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
megértést/felfedezést szolgáló, heurisztikusadj
  1. heuristic
   UK: hjʊərɪstɪk
gyanú alapjául szolgálóadj
  1. incriminating
   USA: ɪ"nkrɪ'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ UK: ɪnkrɪmɪneɪtɪŋ
klikkjének érdekeit szolgálóadj
  1. pej clannish
   USA: klæ'nɪ"ʃ UK: klænɪʃ
lordok házának összehívására szolgáló iratnoun
  1. UK writ
   USA: rɪ't UK: rɪt
Phare Számviteli Rendszer - A programirányító egységek (PMU) által a programok pénzügyi adminisztrálására szolgáló, kötelezően használt számviteli, könyvelési rendszer. (PHARE)exp
szolgálónoun
  1. e Dirne
   'dɪɐnə
   1. pluralForm:
   2. Dirnen
   1. genitiveForm:
   2. Dirne
szolgálólánynoun
  1. e Magd
   'maːkt
   1. genitiveForm:
   2. Magd
szolgálóadj
szolgálólánynoun
mintaképül szolgálóadj
szolgálólányundef
 1. fennkölt
szolgáló-undef
szolgálóundef
  1. literary old ancilla
  1. literary ancella
Report or add missing word to a dictionary...