COVID-19 Fight
10 matches in 7 dictionaries. Details
talpnyalónoun
  1. toady
   UK: toʊdiː
  1. tame spaniel
   USA: teɪ'm spæ'nyʌ·l UK: teɪm spænɪəl
  1. sycophantic
   USA: sɪ"kʌ·fæ'ntɪ·k UK: sɪkəfæntɪk
  1. informal sycophant
   UK: sɪkəfænt
  1. spaniel
   USA: spæ'nyʌ·l UK: spænɪəl
  1. informal slimy
   USA: slaɪ'miː· UK: slaɪmiː
  1. satellite
   USA: sæ'tʌ·laɪ"t UK: sætəlaɪt
  1. pipsqueak
   UK: pɪpskwiːk
  1. informal Aus pip-squeak
   UK: pɪpskwiːk
  1. minion
   USA: mɪ'nyʌ·n UK: mɪnɪən
  1. grovelling
   UK: grɔvlɪŋ
  1. groveling
   USA: grɔː'vʌ·lɪ·ŋ UK: grɔvlɪŋ
  1. fawning
   USA: fɔː'nɪ·ŋ UK: fɔːnɪŋ
  1. informal crawler
   UK: krɔːlər
  1. old courtly
   USA: kɔː'rtliː· UK: kɔːtliː
  1. bootlicker
   UK: buːtlɪkə
  1. boot-licker
   UK: buːtlɪkə
  1. adulator
   UK: ædjʊleɪtə
  1. abject
   USA: æ'bʤe·kt UK: æbʤekt
talpnyalóadj
  1. old figurative pej byzantinisch
   bytsan'tiːnɪʃ
talpnyalónoun
  1. informal f carpette
talpnyalóadj
  1. figurative rampant, -e
talpnyalónoun
Report or add missing word to a dictionary...