COVID-19 Fight
28 matches in 14 dictionaries. Details
tangóv
  1. tango
   USA: tæ'ŋgoʊ· UK: tæŋgoʊ
tangóharmonikanoun
  1. piano accordion
   USA: piː·æ'nʌ· ʌ·kɔː'rdiː·ʌ·n UK: pjɑnoʊ əkɔːdɪən
  1. accordion
   USA: ʌ·kɔː'rdiː·ʌ·n UK: əkɔːdɪən
tangónoun
  1. r Tango
   'taŋgoː
   1. pluralForm:
   2. Tangos
   1. genitiveForm:
   2. Tangos
tangónoun
tangónoun
  1. tango
   m tsz: -ghi
tangó-adj
  1. tanghero
   tanghéro
tangóharmonikaundef
  1. fisarmonica
   fisarmónica
tangóharmonika-szerű fújtatós hangszernoun
 1. Angliában használatos
tangótáncosnoun
  1. tanghero
   m tanghéro
tangóval kapcsolatosadj
  1. tanghero
   tanghéro
figurás tangóundef
kis tangóharmonikaundef
 1. Közép- és Dél-Olaszo., Szardínia
új tangóharmonika behangolójanoun
tangóharmonikaundef
tangó(tánc)undef
tangóharmonikanoun
tangóharmonikanoun
tangom tsz: -ghi noun
tango figuratoundef
Report or add missing word to a dictionary...