COVID-19 Fight
3 matches in 3 dictionaries. Details
szolgáljon ez neked tanulságulexp
    1. let that be a lesson to you
      USA: le't ðʌ·t biː· eɪ' le'sʌ·n tʌ· yuː' UK: let ðət biː eɪ lesn tuː juː
tanulságul szolgálundef
sokáig tanulságul szolgálundef
Report or add missing word to a dictionary...