COVID-19 Fight
96 matches in 9 dictionaries. Details
tartaléknoun
  1. store
   USA: stɔː'r UK: stɔːr
  1. standby
   USA: stæ'ndbaɪ' UK: stænbaɪ
 1. sports
  1. informal US spare
   USA: spe'r UK: speər
  1. Az öcséméknek adtunk egy tartalékkulcsot a lakáshoz.
    1. We've given a spare key to our flat to my brother.
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. Szerencsére volt elég levegő a tartalék tartályokban.
    1. Fortunately, there was still enough air in the reserve tanks.
 2. econ
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. fallback
   USA: fɔː'lbæ"k UK: fɔːlbæk
 3. sports
  1. Aus emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
tartalék-adj
  1. standby
   USA: stæ'ndbaɪ' UK: stænbaɪ
  1. emergency
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· UK: ɪməːʤənsiː
tartalékadagnoun
  1. iron ration
   USA: aɪ'əː·n reɪ'ʃʌ·n UK: aɪən ræʃn
  1. emergency ration
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· reɪ'ʃʌ·n UK: ɪməːʤənsiː ræʃn
tartalék adagnoun
  1. iron ration
   USA: aɪ'əː·n reɪ'ʃʌ·n UK: aɪən ræʃn
tartalékalapnoun
  1. reserve fund
   USA: riː·zəː'v fʌ'nd UK: rɪzəːv fʌnd
  1. reserve found
   USA: riː·zəː'v faʊ'nd UK: rɪzəːv faʊnd
tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. (PHARE)exp
tartalékalap (EU)exp
tartalék alkatrészexp
  1. spare part(s)
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
  1. loose part
   USA: luː's pɔ'rt UK: luːs pɑt
tartalékalkatrészekexp
  1. spare parts
   USA: spe'r pɔ'rts UK: speər pɑts
  1. renewals
   USA: rʌ·nuː'ʌ·lz UK: rɪnjuːəlz
tartalék alkatrészeknoun
  1. replacements
   USA: riː·pleɪ'smʌ·nts UK: rɪpleɪsmənts
tartalékárbocnoun
tartalékbanexp
  1. in hand
   USA: ɪ'n hæ'nd UK: ɪn hænd
tartalékelemnoun
  1. refill
   USA: riː'fɪ·l UK: riːfɪl
tartalék ernyőexp
  1. reserve parachute
   USA: riː·zəː'v pe'rɪ·ʃuː"t UK: rɪzəːv pærəʃuːt
  1. reserve chute
   USA: riː·zəː'v ʃuː't UK: rɪzəːv ʃuːt
  1. emergency parachute
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· pe'rɪ·ʃuː"t UK: ɪməːʤənsiː pærəʃuːt
tartalékjátékosnoun
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. A csapat két tartalékjátékost is hozott arra az esetre, ha valaki lesérül.
    1. The team brought two reserves in case anybody was injured.
  2. Nagy-Britannia legnagyobb természetvédelmi területe minden bizonnyal a Tóvidék.
    1. The biggest nature reserve in Great Britain is probably the Lake District.
  3. Már lefoglaltam a szobát a hotelben.
    1. I have already reserved a room at the hotel.
tartalék játékosnoun
  1. scrub
   USA: skrʌ'b UK: skrʌb
  1. bench warmer
   USA: be'ntʃ wɔː'rməː· UK: bentʃ wɔːmər
tartalékkészletnoun
 1. econ
  1. stockpile
   USA: stɔ'kpaɪ"l UK: stɔkpaɪl
tartalékkormánynoun
tartalékolv
  1. set aside
   USA: se't ʌ·saɪ'd UK: set əsaɪd
  1. set apart
   USA: se't ʌ·pɔ'rt UK: set əpɑt
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. keep in store
   USA: kiː'p ɪ'n stɔː'r UK: kiːp ɪn stɔːr
tartalékol vmitv
Report or add missing word to a dictionary...