COVID-19 Fight
326 matches in 17 dictionaries. Details
telepnoun
  1. yard
   USA: yɔ'rd UK: jɑd
  1. thalamus
   USA: θæ'lʌ·mʌ·s
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. Több mint százötven éve álltak már a fehérek telepei az atlanti partokon.
    1. For more than a hundred and fifty years there had been white settlements on our Atlantic coasts.
 1. electr
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
 2. zool
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
 3. electr
  1. battery
   USA: bæ'təː·iː· UK: bætəriː
telepatanoun
  1. clairaudient
   UK: kleərɔːdjənt
telepátianoun
  1. telepathy
   USA: te'lʌ·pæ"θiː· UK: tɪlepəθiː
  1. clairvoyance
   USA: kle·rvɔɪ'ʌ·ns UK: kleəvɔɪəns
telepátia, gondolatátvitelnoun
  1. telepathy
   USA: te'lʌ·pæ"θiː· UK: tɪlepəθiː
telepatikusadj
  1. telepathic
   USA: te"lʌ·pæ'θʌ·k UK: telɪpæθɪk
telepesnoun
  1. settler
   USA: se'tləː· UK: setlər
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
 1. hist
  1. planter
   USA: plæ'ntəː· UK: plɑntər
telephelynoun
 1. geol
  1. site
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
  1. A cég új telephelyre költözik.
    1. The firm is relocating to new premises.
  2. Az iskola egész területén tilos a dohányzás.
    1. There is no smoking allowed anywhere on school premises.
  1. park
   USA: pɔ'rk UK: pɑk
telephelyen belüladj
  1. onsite
   USA: ɔ'nsaɪ't
telepítv
  1. site
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. route
   UK: ruːt
  1. populate
   USA: pɔ'pyʌ·leɪ"t UK: pɔpjʊleɪt
  1. locate
   USA: loʊ'keɪ"t UK: loʊkeɪt
 1. mil
  1. deploy
   USA: dʌ·plɔɪ' UK: dɪplɔɪ
telepítésnoun
  1. settling
   USA: se'tlɪ·ŋ UK: setlɪŋ
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
  1. location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
 1. fin
  1. domiciliation
   UK: dɔmɪsɪlɪeɪʃn
  1. deployment
   USA: dʌ·plɔɪ'mʌ·nt UK: dɪplɔɪmənt
  1. colonization
   USA: kɔ"lʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: kɔlənaɪzeɪʃn
telepít, létrehoz, alapítv
  1. establish
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃ UK: ɪstæblɪʃ
településnoun
  1. strata
   USA: stræ'tʌ· UK: strɑtə
  1. scientific station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
 1. chem ind env
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
településhelynoun
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
alluviális telepnoun
 1. geol
  1. placer
   USA: pleɪ'səː· UK: pleɪsə
áramfejlesztő telepnoun
 1. electr
  1. station
   USA: steɪ'ʃʌ·n UK: steɪʃn
csónaképítő telepnoun
  1. boatyard
   USA: boʊ'tyɔ"rd UK: boʊtjɑd
gyepmesteri telepnoun
hajóépítő telepexp
  1. ship-building yard
   USA: ʃɪ'pbɪ"ldɪ·ŋ yɔ'rd UK: ʃɪpbɪldɪŋ jɑd
  1. boatyard
   USA: boʊ'tyɔ"rd UK: boʊtjɑd
juhtenyésztő telepnoun
  1. sheep station
   USA: ʃiː'p steɪ'ʃʌ·n UK: ʃiːp steɪʃn
kazánkovács telepnoun
Report or add missing word to a dictionary...