COVID-19 Fight
259 matches in 9 dictionaries. Details
tervnoun
  1. Aus slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. purpose
   USA: pəː'pʌ·s UK: pəːpəs
  1. Előbb dőljön el sorsod... tisztázd helyzetedet és terveidet, s csak azután fordulj apámhoz.
    1. Let your lot in life be determined - your station and purpose ascertained, before you address my father.
  2. Fél életed egyedüli nagy célja volt, hogy ezt elérhesd.
    1. It has been the grand purpose of half your lifetime to obtain it.
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. Sh pretence
   UK: prɪtens
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. Az 1-es ügynök szerint volt egy terv a koronaékszerek elrablására.
    1. Agent One believed that there was a plot to steal the Crown Jewels.
  2. Letartóztatták miután felfedezték az összeesküvést.
    1. He was arrested after the plot had been discovered.
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
  1. idea
   USA: aɪ·diː'ʌ· UK: aɪdɪə
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. counsel
   USA: kaʊ'nsʌ·l UK: kaʊnsl
  1. contrivance
   USA: kʌ·ntraɪ'vʌ·ns UK: kəntraɪvəns
  1. conception
   USA: kʌ·nse'pʃʌ·n UK: kənsepʃn
  1. calculation
   USA: kæ"lkyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kælkjʊleɪʃn
  1. cadre
   USA: kæ'driː· UK: kɑdər
  1. brainchild
   USA: breɪ'ntʃaɪ"ld UK: breɪntʃaɪld
  1. adumbration
   UK: ædʌmbreɪʃən
tervexp
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. make a plan
   USA: meɪ'k eɪ' plæ'n UK: meɪk eɪ plæn
tervasztalnoun
tervbe nem vettadj
  1. unscheduled
   USA: ʌ·nske'ʤuː·ld UK: ʌnʃedjuːld
tervbe veszv
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
tervbe vették, hogyexp
  1. there's a plan afoot
   UK: ðeəz eɪ plæn əfʊt
tervbe véveexp
  1. be scheduled
   USA: biː· ske'ʤuː·ld UK: biː ʃedjuːld
terveket szőv
  1. informal US project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. old count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
  1. old compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
tervet csinálexp
  1. make a plan
   USA: meɪ'k eɪ' plæ'n UK: meɪk eɪ plæn
[tervet] elgáncsolv
  1. put the crimp in
   USA: pʊ't ðiː· krɪ'mp ɪ'n UK: pʊt ðiː krɪmp ɪn
tervet készitexp
  1. plan / make a -
   USA: plæ'n meɪ'k eɪ' UK: plæn meɪk eɪ
tervet szőv
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
tervezv
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. propose
   USA: prʌ·poʊ'z UK: prəpoʊz
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. A hadsereg az ország nagyobb városainak átvételét tervezi.
    1. The Army is plotting to take over the main cities of the country.
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
  1. meditate
   USA: me'dʌ·teɪ"t UK: medɪteɪt
  1. engineer
   USA: e"nʤʌ·nɪ'r UK: enʤɪnɪər
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. old count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
tervezésnoun
  1. shaping
   USA: ʃeɪ'pɪ·ŋ UK: ʃeɪpɪŋ
  1. scheming
   USA: skiː'mɪ·ŋ UK: skiːmɪŋ
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
  1. planning
   USA: plæ'nɪ·ŋ UK: plænɪŋ
  1. designing
   USA: dʌ·zaɪ'nɪ·ŋ UK: dɪzaɪnɪŋ
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. contemplation
   USA: kɔ"ntʌ·mpleɪ'ʃʌ·n UK: kɔntəmpleɪʃn
  1. construction
   USA: kʌ·nstrʌ'kʃʌ·n UK: kənstrʌkʃn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
tervezés (EU)noun
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
tervezés (PHARE)noun
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
tervezetnoun
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
  1. plan
   USA: plæ'n UK: plæn
  1. layout
   USA: leɪ'aʊ"t UK: leɪaʊt
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. Írd meg az ajánlat tervezetét és az értekezleten majd megbeszéljük.
    1. Draft a proposal for the project and we can discuss it at the meeting.
  2. Kérem nézzék át a szerződéstervezetet, és észrevételeiket küldjék meg holnap délelőtt 10-ig.
    1. Please check the draft contract and make your comments by 10 tomorrow morning.
 1. arts
  1. design
   USA: dʌ·zaɪ'n UK: dɪzaɪn
  1. blueprint
   USA: bluː'prɪ"nt UK: bluːprɪnt
terv(ezet)noun
  1. project
   USA: prʌ·ʤe'kt UK: prɔʤekt
terv(ezet), elképzelésnoun
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
tervezetet írv
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
Report or add missing word to a dictionary...