COVID-19 Fight
254 matches in 9 dictionaries.
tisztelettel (levélben)adj
mély tiszteletnoun
mély tiszteletexp
  1. die Huldigung
   'diː 'hʊldɪgʊŋ
tiszteletadásnoun
tiszteletbeliadj
tiszteletben tartv
tiszteletben tart egy szabálytexp
tiszteletdíjnoun
 1. színésznél
tiszteletdíjnoun
tiszteletlenségnoun
tiszteletre méltónoun
  1. figurative m patriarche
tiszteletre méltóadj
tiszteletreméltóságnoun
tiszteletteladv
tisztelettudóadj
mély tiszteletnoun
vallásos tiszteletnoun
tiszteletnoun
 1. pl. hősöknek
  1. bohaterom cześć
   f
Report or add missing word to a dictionary...