COVID-19 Fight
37 matches in 8 dictionaries. Details
tisztességesadj
  1. informal white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. trusty
   USA: trʌ'stiː· UK: trʌstiː
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
  1. sporting
   USA: spɔː'rtɪ·ŋ UK: spɔːtɪŋ
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. presentable
   USA: prʌ·ze'ntʌ·bʌ·l UK: prɪzentəbl
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. honorable
   USA: ɔ'nəː·ʌ·bʌ·l UK: ɔnərəbl
  1. honest
   USA: ɔ'nʌ·st UK: ɔnɪst
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Nem tisztességes velem szemben, hogy minden munkát nekem kell megcsinálni.
    1. It's not fair on me to make me do all the work.
  2. Róma becsületes tárgyalást biztosítana - és ügyében csak erre lenne szükség.
    1. Rome would have given her a fair trial, and that was all that her cause needed.
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
  1. decorous
   USA: de'kəː·ʌ·s UK: dekərəs
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
  1. Tudom, hogy engem az én helyzetemben egyetlen tisztességes asszony sem fogadhat.
    1. I know that in my position I can't be received by any decent woman.
  1. old comely
   USA: kʌ'mliː· UK: kʌmliː
  1. bona-fide
   USA: boʊ'nʌ·faɪ"d
 1. law
  1. bona fide
   USA: boʊ'nʌ· faɪ'd UK: boʊnə faɪdiː
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
tisztességes eljárásexp
  1. fair play
   USA: fe'r pleɪ' UK: feər pleɪ
tisztességesenadv
  1. trustworthily
   UK: trʌstwəːðɪliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. Egy tágas, négyszögletes kamrában rejtették el az aranyat.
    1. They hid the treasure in a large square chamber.
  2. Tisztességes eljárásban volt része a tárgyalás során.
    1. He was given a square dealing during the trial.
  1. justly
   USA: ʤʌ'stliː· UK: ʤʌstliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
  1. decorously
   UK: dekərəsliː
  1. bona fide
   USA: boʊ'nʌ· faɪ'd UK: boʊnə faɪdiː
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
tisztességesen bánik veleexp
  1. do right by
   USA: duː' raɪ't baɪ' UK: duː raɪt baɪ
tisztességesen élv
  1. go straight
   USA: goʊ' streɪ't UK: goʊ streɪt
tisztességesen jár elexp
  1. give a square deal
   USA: gɪ'v eɪ' skwe'r diː'l UK: gɪv eɪ skweər diːl
  1. give a fair deal
   USA: gɪ'v eɪ' fe'r diː'l UK: gɪv eɪ feər diːl
tisztességes külsejűadj
  1. presentable
   USA: prʌ·ze'ntʌ·bʌ·l UK: prɪzentəbl
tisztességes megélhetést biztosítóadj
  1. snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
tisztességességnoun
  1. squareness
   UK: skweənəs
nem tisztességesadj
  1. slang snide
   USA: snaɪ'd UK: snaɪd
  1. incorrect
   USA: ɪ"nkəː·e'kt UK: ɪnkərekt
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
rendes, tisztességesadj
  1. decent
   USA: diː'sʌ·nt UK: diːsnt
ez nem tisztességesexp
  1. that's not playing the game
   UK: ðəts nɔt pleɪɪŋ ðiː geɪm
ez nem tisztességes eljárásexp
  1. that's not cricket
   UK: ðəts nɔt krɪkɪt
tisztességesadj
  1. redlich
   'reːtlɪç
  1. ehrlich
   'eːɐlɪç
  1. ehrbar
   'eːɐbaːɐ
  1. achtbar
   'axtbaːɐ
tisztességesadj
  1. figurative propre
 1. econ
tisztességesenadv
tisztességesundef
tisztességesadv
Report or add missing word to a dictionary...