COVID-19 Fight
titlev trans v USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
title deednoun USA: taɪ'tʌ·l diː'd UK: taɪtl diːd
title heronoun USA: taɪ'tʌ·l hiː'roʊ· UK: taɪtl hɪəroʊ
title poemnoun USA: taɪ'tʌ·l poʊ'ʌ·m UK: taɪtl poʊɪm
titledadj USA: taɪ'tʌ·ld UK: taɪtld
title-deednoun
title-pagenoun UK: taɪtlpeɪʤ
title-partnoun
title-rolenoun
courtesy titleexp USA: kəː'tʌ·siː· taɪ'tʌ·l UK: kəːtəsiː taɪtl
running titleexp USA: rʌ'nɪ·ŋ taɪ'tʌ·l UK: rʌnɪŋ taɪtl
superimposed titleexp USA: suː"pəː·ʌ·mpoʊ'zd taɪ'tʌ·l UK: suːpərɪmpoʊzd taɪtl
acquire title to sgv
predecessor in titleexp USA: pre'dʌ·se"səː· ɪ'n taɪ'tʌ·l UK: priːdɪsesər ɪn taɪtl
not one jot or titleexp USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· taɪ'tʌ·l UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr taɪtl
Report or add missing word to a dictionary...