COVID-19 Fight
9 matches in 5 dictionaries. Details
továbbításnoun
  1. transmission
   USA: træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: trænzmɪʃn
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. forwarding
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ UK: fɔːwədɪŋ
  1. conveyance
   USA: kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: kənveɪəns
továbbításnoun
  1. e Weiterleitung
   1. genitiveForm:
   2. Weiterleitung
továbbításundef
továbbításnoun
továbbítás fejjelundef
kifejtett márványtömb továbbítása csúszdán / csúsztatópályánundef
csővezeték, vezetékhálózat folyadékok továbbításáraundef
továbbítási formátum
Report or add missing word to a dictionary...