COVID-19 Fight
42 matches in 9 dictionaries. Details
továbbítv
  1. transmit
   USA: træ·nzmɪ't UK: trænzmɪt
  1. translate
   USA: træ'nsleɪ"t UK: trænzleɪt
  1. tick out
   USA: tɪ'k aʊ't UK: tɪk aʊt
  1. send on
   USA: se'nd ɔ'n UK: send ɔn
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. propagate
   USA: prɔ'pʌ·geɪ"t UK: prɔpəgeɪt
  1. pass on
   USA: pæ's ɔ'n UK: pɑs ɔn
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
  1. Minden levelet továbbítok az új címedre.
    1. I will forward any mail to your new address.
  1. convey
   USA: kʌ·nveɪ' UK: kənveɪ
továbbítandóv
  1. be forwarded
   USA: biː· fɔː'rwəː·dʌ·d UK: biː fɔːwədɪd
továbbítaniv
  1. send on
   USA: se'nd ɔ'n UK: send ɔn
továbbításnoun
  1. transmission
   USA: træ·nzmɪ'ʃʌ·n UK: trænzmɪʃn
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. forwarding
   USA: fɔː'rwəː·dɪ·ŋ UK: fɔːwədɪŋ
  1. conveyance
   USA: kʌ·nveɪ'ʌ·ns UK: kənveɪəns
csővezetéken továbbítv
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
szemaforral továbbítv
  1. semaphore
   UK: seməfɔːr
telefonon továbbítv
  1. message
   USA: me'sʌ·ʤ UK: mesɪʤ
kérem továbbítaniexp
  1. forward please
   USA: fɔː'rwəː·d pliː'z UK: fɔːwəd pliːz
képtávírón továbbított képnoun
  1. telephotograph
   UK: telɪfoʊtəgrɑf
légi úton továbbítottadj
  1. airborne
   USA: e'rbɔː"rn UK: eəbɔːn
keretprogramok - A Phare számos tervezetet dolgozott ki, amelyek többféle tevékenységet egyazon csomagba gyűjtenek, s amelyeket ílymódon a különféle szervezeteknek és egyéneknek gyorsan és hatékonyan lehet továbbítani. Jó példa rá a TEMPUS program. (PHAREexp
továbbítv
 1. sports
  1. labdát abspielen
továbbítv
  1. vmit vkit abfertigen
   'apfɛɐtɪgən
továbbítv
  1. figurative weiterleiten
  1. transportieren
   transpɔɐ'tiːrən
 1. commerce
  1. spedieren
   ʃpe'diːrən
  1. figurative abschieben
  1. abschicken
   'apʃɪkən
továbbításnoun
  1. e Weiterleitung
   1. genitiveForm:
   2. Weiterleitung
továbbítv
továbbítv
  1. przekazać
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przekażę
   1. thirdPersonSingular:
   2. przekaże
   1. seeAlso:
  2. przekazywać
   1. firstPersonSingular:
   2. przekazuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. przekazuje
   1. seeAlso:
továbbítónoun
továbbítundef
  1. trasmettere
   trasméttere
 1. phys techn
  1. imprimere
   imprímere
 2. ügyet law
  1. demandare
   amelyik hatósághoz: a
  1. literary deferire
 3. law
Report or add missing word to a dictionary...