COVID-19 Fight
ugrónoun
 1. sports
  1. vaulting
   USA: vɔː'ltɪ·ŋ UK: vɔːltɪŋ
  1. vaulter
   UK: vɔːltər
  1. springer
   USA: sprɪ'ŋəː· UK: sprɪŋə
  1. compound jumper
   USA: ʤʌ'mpəː· UK: ʤʌmpər
ugróakadályv
  1. leap
   USA: liː'p UK: liːp
  1. jump
   USA: ʤʌ'mp UK: ʤʌmp
ugróakrobatanoun
  1. vaulter
   UK: vɔːltər
ugródeszkanoun
 1. sports
  1. springboard
   USA: sprɪ'ŋbɔː"rd UK: sprɪŋbɔːd
  1. spring-board
   USA: sprɪ'ŋbɔː"rd UK: sprɪŋbɔːd
  1. diving board
   USA: daɪ'vɪ·ŋ bɔː'rd UK: daɪvɪŋ bɔːd
ugróiskolanoun
  1. hopscotch
   USA: hɔ'pskɔ"tʃ UK: hɔpskɔtʃ
ugrókötélnoun
  1. skipping rope
   USA: skɪ'pɪ·ŋ roʊ'p UK: skɪpɪŋ roʊp
  1. jump rope
   USA: ʤʌ'mp roʊ'p UK: ʤʌmp roʊp
ugrómércenoun
 1. sports
  1. stand
   USA: stæ'nd UK: stænd
ugrórúdnoun
ugrószőnyegnoun
  1. trampoline
   USA: træ"mpʌ·liː'n UK: træmpəliːn
egyszerre ugró ejtőernyősöknoun
  1. salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
futó-, ugró- és dobószámokexp
  1. track and field events
   USA: træ'k ʌ·nd fiː'ld iː·ve'nts UK: træk ənd fiːld ɪvents
egyiptomi ugróegérnoun
  1. jerboa
   UK: ʤəːboʊə
dobó- és ugrószámokexp
  1. field events
   USA: fiː'ld iː·ve'nts UK: fiːld ɪvents
Report or add missing word to a dictionary...