COVID-19 Fight
269 matches in 8 dictionaries. Details
válikv
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. turn into
   USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
  1. turn into
   USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
  1. pass into
   USA: pæ's ɪ"ntʌ· UK: pɑs ɪntuː
  1. come to
   USA: kʌ'm tʌ· UK: kʌm tuː
válik (változik)v
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
válik vmilyennév
  1. get, got
   USA: gɪ't gɔ't UK: get gɔt
  1. come, came, come
   USA: kʌ'm keɪ'm kʌ'm UK: kʌm keɪm kʌm
válik (vmilyenné)v
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
válik vmivév
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. turn into
   USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
  1. pass into
   USA: pæ's ɪ"ntʌ· UK: pɑs ɪntuː
  1. go, went, gone
   USA: goʊ' we'nt gɔː'n UK: goʊ went gɔn
  1. become, became, become
   USA: bɪ·kʌ'm biː·keɪ'm bɪ·kʌ'm UK: bɪkʌm bɪkeɪm bɪkʌm
anyagtalanná válikv
  1. dematerialize
   UK: diːmətɪərɪəlaɪz
becsületére válikexp
  1. redound to one's honour
   UK: rɪdaʊnd tuː wʌnz ɔnər
  1. it does him credit
   USA: ʌ·t dʌ·z ɪ"m kre'dʌ·t UK: ɪt doʊz hɪm kredɪt
cseppfolyóssá válikv
  1. liquefy
   USA: lɪ'kwʌ·faɪ" UK: lɪkwɪfaɪ
  1. dissolve
   USA: dɪ"zɔ'lv UK: dɪzɔlv
egyenessé válikv
  1. straighten
   USA: streɪ'tʌ·n UK: streɪtn
egyenletessé válikv
  1. level off
   USA: le'vʌ·l ɔː'f UK: levl ɔf
elektromossá válikv
  1. electrify
   USA: ʌ·le'ktrʌ·faɪ" UK: ɪlektrɪfaɪ
érthetővé válikv
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
érvénytelenné válikv
  1. become void
   USA: bɪ·kʌ'm vɔɪ'd UK: bɪkʌm vɔɪd
esedékessé válikv
 1. fin
  1. mature
   USA: mʌ·tyʊ'r UK: mətjʊər
  1. fall due
   USA: fɔ'l dyuː' UK: fɔːl djuː
  1. become due
   USA: bɪ·kʌ'm dyuː' UK: bɪkʌm djuː
  1. be due
   USA: biː· dyuː' UK: biː djuː
esedékessé válikv
  1. mature
   USA: mʌ·tyʊ'r UK: mətjʊər
fátyolossá válikv
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
fehérré válikv
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
felhőssé válikv
  1. darken
   USA: dɔ'rkʌ·n UK: dɑkən
gőzzé válikv
  1. volatilize
   UK: vɔlætɪlaɪz
hasznára válikv
  1. profit
   USA: prɔ'fʌ·t UK: prɔfɪt
Report or add missing word to a dictionary...