COVID-19 Fight
27 matches in 9 dictionaries. Details
váltásnoun
  1. turnout
   USA: təː'naʊ"t UK: təːnaʊt
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
  1. regional shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
 1. mil
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
 2. hist
  1. relay
   USA: riː'leɪ" UK: riːleɪ
  1. change
   USA: tʃeɪ'nʤ UK: tʃeɪnʤ
váltás; átváltnoun
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
váltás (őrségé)noun
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
váltás ruhaexp
  1. change of clothes
   USA: tʃeɪ'nʤ ʌ·v kloʊ'z UK: tʃeɪnʤ ɔv kloʊðz
váltást jelző óranoun
  1. relay clock
   USA: riː'leɪ" klɔ'k UK: riːleɪ klɔk
ruha váltás céljáranoun
  1. US duffel
   USA: dʌ'fʌ·l UK: dʌfl
váltásnoun
  1. e Wende
   'vɛndə
   1. pluralForm:
   2. Wenden
   1. genitiveForm:
   2. Wende
  1. r Wechsel
   'vɛksəl
   1. pluralForm:
   2. Wechsel
   1. genitiveForm:
   2. Wechsels
  1. e Schicht
   'ʃɪçt
   1. pluralForm:
   2. Schichten
   1. genitiveForm:
   2. Schicht
egy váltás fehérnemûexp
váltásnoun
 1. munkásoké műszakban
váltásundef
váltásundef
  1. figurative voltata
  1. figurative svolto
  1. figurative svolta
 1. ruhákból stb.
 2. műszaké, őrségé stb.
 3. két dolog között
  1. literary cangiamento
 4. két dolog között
váltásnoun
pénzre váltásnoun
 1. értékpapíroké, javaké
egy váltás fehérneműundef
egy váltás ruhaundef
ügetésből vágtába váltásundef
 1. lóé
-váltásundef
váltásundef
  1. levélváltás
    1. ~ на писма
  1. rend ruha, váltás
    1. ~ дрехи
váltásiundef
Report or add missing word to a dictionary...