vallásosság, jámborságnoun
  1. piety
   USA: paɪ'ʌ·tiː· UK: paɪətiː
vallásszabadságexp
  1. religious freedom
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s friː'dʌ·m UK: rɪlɪʤəs friːdəm
vallástalanadj
  1. irreligious
   UK: ɪrɪlɪʤəs
  1. impious
   UK: ɪmpɪəs
vallástalanságnoun
  1. irreligiousness
   UK: ɪrɪlɪʤəsnes
  1. irreligion
   UK: ɪrɪlɪʤən
iszlám vallásnoun
  1. islam
   USA: ɪ'zlʌ·m UK: ɪzlɑm
keresztény vallásnoun
  1. cross
   USA: krɔː's UK: krɔs
mohamedán vallásnoun
  1. mohammedanism
   UK: məhæmɪdənɪzəm
  1. islam
   USA: ɪ'zlʌ·m UK: ɪzlɑm
mormon vallásnoun
  1. Mormonism
   USA: mɔː'rmʌ·nɪ"zʌ·m UK: mɔːmənɪzəm
zsidó vallásnoun
 1. relig
  1. Judaism
   USA: ʤuː'diː·ɪ"zʌ·m UK: ʤuːdeɪɪzəm
a vallás a politikából és a társadalmi életből való kiszorítására törekvő felfogásnoun
  1. secularism
   USA: se'kyʌ·ləː·ɪ"zʌ·m UK: sekjʊlərɪzəm
(kb) vallási alapon álló iskolaexp
megreformált vallási felfogást hirdető mozgalomnoun
  1. neologism
   UK: niːɔləʤɪzəm
hindu vallásoktatónoun
  1. swami
   USA: swɔ'miː· UK: swɑmiː
képmutató vallásos buzgóságnoun
 1. relig
  1. figurative pej psalm-singing
református vallásra térv
református vallásra térítv
síita (vallású)noun/adj
  1. shiite
   USA: ʃiː'aɪ"t
mormon vallású embernoun
  1. Mormon
   USA: mɔː'rmʌ·n UK: mɔːmən
ősi perzsa vallás hívenoun
 1. relig
  1. Parsee
   UK: pɑsiː
helyzet (politikai vagy vallási stb.)noun
  1. scene
   USA: siː'n UK: siːn
Report or add missing word to a dictionary...