COVID-19 Fight
161 matches in 2 dictionaries. Details
valuev trans v USA: væ'lyuː· UK: væljuː
      1. The value of crude oil is the major factor that influences gasoline prices.
          1. A nyersolaj értéke az a fő tényező, ami a motorbenzin árát befolyásolja .
value-added taxnoun
Value Added Taxexp USA: væ'lyuː· æ'dʌ·d tæ'ks UK: væljuː ædɪd tæks
value added tax (VAT)exp USA: væ'lyuː· æ'dʌ·d tæ'ks væ't UK: væljuː ædɪd tæks væt
valuedadj USA: væ'lyuː·d UK: væljuːd
valuelessadj USA: væ'lyuː·lʌ·s UK: væljuːləs
valuernoun UK: væljuːər
valuesnoun USA: væ'lyuː·z UK: væljuːz
value sg at a low ratev
absolute valueexp USA: æ'bsʌ·luː"t væ'lyuː· UK: æbsəluːt væljuː
actual valueexp USA: æ'kʃʌ·l væ'lyuː· UK: æktʃʊəl væljuː
book valuenoun USA: bʊ'k væ'lyuː· UK: bʊk væljuː
capital valueexp USA: kæ'pʌ·tʌ·l væ'lyuː· UK: kæpɪtəl væljuː
carrying valueexp USA: kæ'riː·ɪ·ŋ væ'lyuː· UK: kærɪɪŋ væljuː
face valuenoun USA: feɪ's væ'lyuː· UK: feɪs væljuː
food valuenoun USA: fuː'd væ'lyuː· UK: fuːd væljuː
intrinsic valueexp USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k væ'lyuː· UK: ɪntrɪnsɪk væljuː
limiting valuenoun USA: lɪ'mʌ·tɪ·ŋ væ'lyuː· UK: lɪmɪtɪŋ væljuː
limit valuenoun USA: lɪ'mʌ·t væ'lyuː· UK: lɪmɪt væljuː
lose valuev USA: luː'z væ'lyuː· UK: luːz væljuː
Report or add missing word to a dictionary...