COVID-19 Fight
479 matches in 8 dictionaries. Details
veszv
  1. figurative dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
  1. figurative dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
  1. buy
   USA: baɪ' UK: baɪ
vesz (adást)v
  1. tune in
   USA: tuː'n ɪ'n UK: tjuːn ɪn
  1. receive
   USA: riː·siː'v UK: rɪsiːv
veszedelemnoun
  1. scourge
   USA: skəː'ʤ UK: skəːʤ
  1. peril
   USA: pe'rʌ·l UK: perəl
  1. evil
   USA: iː'vʌ·l UK: iːvl
  1. Két rossz közül a kisebb(ik)et kell választani.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
    1. Of two evils/harms/ills/mischiefs choose the least.
  1. bane
   USA: beɪ'n UK: beɪn
veszedelmesadj
  1. ruinous
   USA: ruː'ʌ·nʌ·s UK: ruːɪnəs
  1. figurative poisonous
   USA: pɔɪ'zʌ·nʌ·s UK: pɔɪzənəs
  1. figurative pestiferous
   UK: pestɪfərəs
  1. pernicious
   USA: pəː·nɪ'ʃʌ·s UK: pənɪʃəs
  1. noxious
   USA: nɔ'kʃʌ·s UK: nɔkʃəs
  1. malign
   USA: mʌ·laɪ'n UK: məlaɪn
  1. dangerous
   USA: deɪ'nʤəː·ʌ·s UK: deɪnʤərəs
veszedelmes dologra vállalkozikexp
  1. take one's life in one's hands
   USA: teɪ'k wʌ'nz laɪ'f ɪ'n wʌ'nz hæ'nz UK: teɪk wʌnz laɪf ɪn wʌnz hændz
veszedelmes ellenfélnoun
  1. tiger
   USA: taɪ'gəː· UK: taɪgər
vesz (lélegzetet)noun
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
vesz, vásárolexp
  1. buy , bought , bought
   USA: baɪ' bɔ't bɔ't UK: baɪ bɔːt bɔːt
alapul veszexp
  1. take as a basis
   USA: teɪ'k e'z eɪ' beɪ'sɪ"s UK: teɪk əz eɪ beɪsɪs
albérletbe veszv
  1. sub-let
   USA: sʌ'ble"t UK: sʌblet
állományba veszv
  1. card
   USA: kɔ'rd UK: kɑd
alvállalkozásba veszv
  1. sub-let
   USA: sʌ'ble"t UK: sʌblet
árendába vesznoun
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
bérbe veszv
  1. take by lease
   USA: teɪ'k baɪ' liː's UK: teɪk baɪ liːs
  1. rent
   USA: re'nt UK: rent
  1. lease
   USA: liː's UK: liːs
  1. hire
   USA: haɪ'r UK: haɪər
  1. freight
   USA: freɪ't UK: freɪt
  1. farm
   USA: fɔ'rm UK: fɑm
  1. charter
   USA: tʃɔ'rtəː· UK: tʃɑtər
birtokba veszv
  1. take possession
   USA: teɪ'k pʌ·ze'ʃʌ·n UK: teɪk pəzeʃn
 1. law
  1. seize
   USA: siː'z UK: siːz
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
biztosra veszv
  1. informal expect
   USA: ɪ·kspe'kt UK: ɪkspekt
célba veszv
  1. take a sight on
   USA: teɪ'k eɪ' saɪ't ɔ'n UK: teɪk eɪ saɪt ɔn
  1. peg at
   USA: pe'g æ't UK: peg ət
  1. aim
   USA: eɪ'm UK: eɪm
dajkaságba veszv
  1. informal old foster
   USA: fɔ'stəː· UK: fɔstər
elégtételt veszv
  1. avenge
   USA: ʌ·ve'nʤ UK: əvenʤ
előjegyzésbe veszv
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. calendar
   USA: kæ'lʌ·ndəː· UK: kælɪndər
Report or add missing word to a dictionary...