COVID-19 Fight
45 matches in 9 dictionaries. Details
vezetésnoun
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. management
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: mænɪʤmənt
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. leadership
   USA: liː'dəː·ʃɪ"p UK: liːdəʃɪp
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. Küldj ide ötszáz válogatott lovagot Lancelot vezetésével; pillanatnyi késedelem nélkül induljanak.
    1. Send five hundred picked knights with Launcelot in the lead; and send them on the jump.
  1. helm
   USA: he'lm UK: helm
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. guidance
   USA: gaɪ'dʌ·ns UK: gaɪdns
  1. governance
   USA: gʌ'vəː·nʌ·ns UK: gʌvənəns
  1. driving
   USA: draɪ'vɪ·ŋ UK: draɪvɪŋ
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Anna csak a társalgás vezetésében volt háziasszony.
    1. Anna was the hostess only in conducting the conversation.
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
  1. captaincy
   UK: kæptɪnsiː
vezetési érzéknoun
vezetéstudományexp
  1. management sciences
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt saɪ'ʌ·nsʌ·z UK: mænɪʤmənt saɪənsɪz
helytelen vezetésnoun
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
ittas vezetésnoun
  1. drunken driving
   USA: drʌ'ŋkʌ·n draɪ'vɪ·ŋ UK: drʌŋkən draɪvɪŋ
  1. drunk driving
   USA: drʌ'ŋk draɪ'vɪ·ŋ UK: drʌŋk draɪvɪŋ
rossz vezetésnoun
  1. mismanagement
   USA: mɪ"smæ'nɪ·ʤmʌ·nt UK: mɪsmænɪʤmənt
állami vezetés alattadj
új vezetés alattexp
  1. under new ownership
   USA: ʌ'ndəː· nyuː' oʊ'nəː·ʃɪ"p UK: ʌndər njuː oʊnəʃɪp
állami vezetés alatt állóadj
perjel vezetése alatt álló kolostornoun
  1. priory
   USA: praɪ'əː·iː· UK: praɪəriː
kilyuggatott fadarab a kötélzet vezetésérenoun
 1. naut
  1. leader
   USA: liː'dəː· UK: liːdər
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. exp
vezetésnoun
  1. s Regiment
   regi'mɛnt
   1. pluralForm:
   2. Regimente
   1. genitiveForm:
   2. Regimentes
   3. Regiments
  1. e Leitung
   'laɪtʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Leitungen
   1. genitiveForm:
   2. Leitung
  1. e Führung
   1. pluralForm:
   2. Führungen
   1. genitiveForm:
   2. Führung
  1. e Direktion
   dirɛk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Direktionen
   1. genitiveForm:
   2. Direktion
  1. e Bahn
   'baːn
   1. pluralForm:
   2. Bahnen
   1. genitiveForm:
   2. Bahn
vezetési gyakorlatnoun
vezetésnoun
 1. vmié/vkié
vezetésnoun
  1. ház-, háztartás- m gouvernement
perjel vezetése alatt álló kolostornoun
vezetésundef
vezetésundef
 1. raboké
  1. formal traduzione
 2. könyvelésé stb.
  1. figurative danda
 3. áramé, hőé stb.
Report or add missing word to a dictionary...