COVID-19 Fight
144 matches in 9 dictionaries. Details
világosnoun
  1. white
   USA: hwaɪ't UK: waɪt
  1. unexceptional
   UK: ʌnɪksepʃənl
  1. unequivocal
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kʌ·l UK: ʌnɪkwɪvəkl
  1. unambiguous
   USA: ʌ"næ·mbɪ'gyʌ·wʌ·s UK: ʌnæmbɪgjʊəs
  1. figurative transparent
   USA: træ·nspe'rʌ·nt UK: trænspærənt
  1. informal US straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Tiszta és világos volt minden, mint a régi számvetések után.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
  1. regional Scot print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. Ennyi volt világos a banki ügyletekből.
    1. That much was plain from the banking activities.
  1. informal pellucid
   UK: peluːsɪd
  1. obvious
   USA: ɔ'bviː·ʌ·s UK: ɔbvɪəs
  1. A doktor ugyan nem szerelmes bele - ez világos -, de miért ne venné feleségül?
    1. It's obvious that the doctor is not in love with her, but why shouldn't he marry her?
  1. luminous
   USA: luː'mʌ·nʌ·s UK: luːmɪnəs
  1. lucid
   USA: luː'sʌ·d UK: luːsɪd
  1. figurative limpid
   UK: lɪmpɪd
  1. rare lightsome
   UK: laɪtsəm
  1. lightish
   UK: laɪtɪʃ
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. legible
   USA: le'gʌ·bʌ·l UK: leʤəbl
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. Az északi rasszba tartozó emberek világosbőrűek.
    1. Nordic race people are fair-skinned.
  1. express
   USA: ɪ·kspre's UK: ɪkspres
  1. explicit
   USA: ɪ·ksplɪ'sʌ·t UK: ɪksplɪsɪt
  1. evident
   USA: e'vʌ·dʌ·nt UK: evɪdənt
  1. emphatic
   USA: e·mfæ'tɪ·k UK: ɪmfætɪk
  1. distinct
   USA: dɪ"stɪ'ŋkt UK: dɪstɪŋkt
  1. definite
   USA: de'fʌ·nʌ·t UK: defɪnət
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. Tiszta és világos volt minden, mint a régi számvetések után.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
    1. Everything was straight and clear, just as after former days of reckoning.
  1. clear-cut
   USA: klɪ'rkʌ"t UK: klɪəkʌt
  1. businesslike
   USA: bɪ'znʌ·slaɪ"k UK: bɪznəslaɪk
  1. broad
   USA: brɔː'd UK: brɔːd
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Az ég tiszta volt, telistele fényes csillagokkal.
    1. The sky was clear and full of bright stars.
  2. Másoknak is eszébe jutott ez a ragyogó ötlet.
    1. There have been others to spare with the same bright idea.
  3. Mindjárt felkel a Nap, azért van ilyen világos.
    1. The sun is going to rise soon, that's why it is so bright.
  1. articulate
   USA: ɔ·rtɪ'kyʌ·lʌ·t UK: ɑtɪkjʊleɪt
  1. apparent
   USA: ʌ·pe'rʌ·nt UK: əpærənt
világosabbadj
  1. brighter
   USA: braɪ'təː· UK: braɪtər
világosabbá válikv
  1. lighten
   USA: laɪ'tʌ·n UK: laɪtn
világosanadv
  1. unequivocally
   USA: ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kliː· UK: ʌnɪkwɪvəkliː
  1. transparently
   USA: træ·nspe'rʌ·ntliː· UK: trænspærəntliː
  1. plainly
   USA: pleɪ'nliː· UK: pleɪnliː
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. Utasítása elég érthető volt, megindultunk hát utána.
    1. His instruction was plain enough, and we followed him.
  1. patently
   USA: pæ'tʌ·ntliː· UK: peɪtntliː
  1. palpably
   USA: pæ'lpʌ·bliː· UK: pælpəbliː
  1. lucidly
   UK: luːsɪdliː
  1. legibly
   UK: leʤəbliː
  1. explicitly
   USA: ɪ·ksplɪ'sʌ·tliː· UK: ɪksplɪsɪtliː
  1. distinctly
   USA: dɪ"stɪ'ŋktliː· UK: dɪstɪŋktliː
  1. clearly
   USA: klɪ'rliː· UK: klɪəliː
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
világosan beszélv
  1. articulate
   USA: ɔ·rtɪ'kyʌ·lʌ·t UK: ɑtɪkjʊleɪt
világosan, egyértelmüenadv
  1. clearly
   USA: klɪ'rliː· UK: klɪəliː
világosan eredményez vmitv
világosan gondolkodóadj
  1. enlightened
   USA: e·nlaɪ'tʌ·nd UK: ɪnlaɪtnd
világosan kifejezv
  1. bring out
   USA: brɪ'ŋ aʊ't UK: brɪŋ aʊt
világosan mutat vmitv
világosan vázolja a helyzetetexp
  1. out the case clearly
   USA: aʊ't ðiː· keɪ's klɪ'rliː· UK: aʊt ðiː keɪs klɪəliː
világosbarnaadj
  1. mulatto
   USA: mʌ·lɔ'toʊ· UK: mjuːlætoʊ
  1. auburn
   USA: ɔ'bəː·n UK: ɔːbən
világos bőrűadj
világos; egyértelmüexp
világos és feltétel nélküliadj
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
világos/félreérthetetlen/egyszerűexp
  1. clear cut
   USA: klɪ'r kʌ't UK: klɪər kʌt
világos foltexp
  1. high lights
   USA: haɪ' laɪ'ts UK: haɪ laɪts
világoskékexp
  1. pale blue
   USA: peɪ'l bluː' UK: peɪl bluː
  1. cambridge blue
   USA: keɪ'mbrɪ·ʤ bluː' UK: keɪmbrɪʤ bluː
világoskék ruhaexp
  1. light blue dress
   USA: laɪ't bluː' dre's UK: laɪt bluː dres
világoskék színexp
  1. pale blue
   USA: peɪ'l bluː' UK: peɪl bluː
Report or add missing word to a dictionary...