COVID-19 Fight
217 matches in 9 dictionaries. Details
villamosnoun
 1. electr
  1. US trolley
   USA: trɔ'liː· UK: trɔliː
  1. UK tram
   USA: træ'm UK: træm
  1. streetcar
   USA: striː'tkɔ"r UK: striːtkɑr
  1. street-car
   USA: striː'tkɔ"r UK: striːtkɑr
  1. street car (US)
   USA: striː't kɔ'r yuː'e's UK: striːt kɑr ʌz
  1. electrical
   USA: ʌ·le'ktrɪ·kʌ·l UK: ɪlektrɪkl
villamos áramnoun
  1. current
   USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. Ezzel befejeződik a mostani játék!
    1. This will be the end of the current game!
  2. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
    1. This shows the current page number.
villamos berendezésnoun
  1. electrics
   USA: ʌ·le'ktrɪ·ks UK: elektrɪks
villamosenergia-ellátásexp
  1. electricity supply
   USA: ʌ·le"ktrɪ'sʌ·tiː· sʌ·plaɪ' UK: ɪlektrɪsɪtiː səplaɪ
villamosenergia-szolgáltatásexp
  1. electricity supply
   USA: ʌ·le"ktrɪ'sʌ·tiː· sʌ·plaɪ' UK: ɪlektrɪsɪtiː səplaɪ
villamos energia vízerőműbőlexp
  1. white coal
   USA: hwaɪ't koʊ'l UK: waɪt koʊl
villamos eredményjelző táblaexp
  1. electric score indicator
   USA: ʌ·le'ktrɪ·k skɔː'r ɪ'ndʌ·keɪ"təː· UK: ɪlektrɪk skɔːr ɪndɪkeɪtər
villamos grillsütőnoun
  1. broiler
   USA: brɔɪ'ləː· UK: brɔɪlər
villamos hajóvontató csörlőnoun
  1. US mule
   USA: myuː'l UK: mjuːl
villamos hegesztőívexp
  1. flaming arc
   USA: fleɪ'mɪ·ŋ ɔ'rk UK: fleɪmɪŋ ɑk
villamos indítókészülékexp
  1. electric starter
   USA: ʌ·le'ktrɪ·k stɔ'rtəː· UK: ɪlektrɪk stɑtər
villamos indítómotorexp
  1. electric starter
   USA: ʌ·le'ktrɪ·k stɔ'rtəː· UK: ɪlektrɪk stɑtər
villamosítv
  1. electrify
   USA: ʌ·le'ktrʌ·faɪ" UK: ɪlektrɪfaɪ
villamosításnoun
  1. figurative electrification
   USA: ʌ·le"ktrʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪlektrɪfɪkeɪʃn
villamosjegynoun
  1. transportation
   USA: træ"nspəː·teɪ'ʃʌ·n UK: trænspɔːteɪʃn
villamos készülékekexp
  1. electric appliances
   USA: ʌ·le'ktrɪ·k ʌ·plaɪ'ʌ·nsʌ·z UK: ɪlektrɪk əplaɪənsɪz
villamos(kocsi)noun
villamoskocsinoun
  1. tram-car
   UK: træmkɑ
villamosmegállóexp
  1. tram stop
   USA: træ'm stɔ'p UK: træm stɔp
  1. streetcar stop
   USA: striː'tkɔ"r stɔ'p UK: striːtkɑr stɔp
villamosmérnökexp
  1. electrical engineer
   USA: ʌ·le'ktrɪ·kʌ·l e"nʤʌ·nɪ'r UK: ɪlektrɪkl enʤɪnɪər
Report or add missing word to a dictionary...