COVID-19 Fight
120 matches in 9 dictionaries. Details
viselkedésnoun
  1. way
   USA: weɪ' UK: weɪ
  1. morals
   USA: mɔː'rʌ·lz UK: mɔrəlz
  1. manners
   USA: mæ'nəː·z UK: mænəz
  1. manner
   USA: mæ'nəː· UK: mænər
  1. Könnyedén előrehajolt; magatartása ravasz és jelentőségteljes megfontolást éreztetett.
    1. He leaned forward slightly and his manner took on a shrewd and significant air.
  2. Jól ismerte már Sallyt, és viselkedése nem lepte meg.
    1. He knew Sally pretty well by now, and her manner did not surprise him.
  1. habit
   USA: hæ'bʌ·t UK: hæbɪt
  1. figurative front
   USA: frʌ'nt UK: frʌnt
  1. demeanour
   UK: dɪmiːnər
  1. demeanor
   USA: dɪ"miː'nəː· UK: dɪmiːnə
  1. dealing
   USA: diː'lɪ·ŋ UK: diːlɪŋ
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. Egész viselkedése, minden mozdulata megkínzott emberre vallott.
    1. All his conduct and gestures were those of a desperate man.
  2. Ebéd közben tanúsított magatartása nem emelte a szememben.
    1. His conduct there did not greatly raise him in my estimation.
  1. comportment
   USA: kʌ·mpɔː'rtmʌ·nt UK: kəmpɔːtmənt
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. attitude
   USA: æ'tʌ·tuː"d UK: ætɪtjuːd
  1. A bosszúság árnya volt a viselkedésében, de semmi több.
    1. In his attitude to her there was a shade of vexation, but nothing more.
  2. Milyen magatartást tanúsított Zenobia Hollingsworth iránt?
    1. In what attitude did Zenobia present herself to Hollingsworth?
  1. air
   USA: e'r UK: eər
  1. address
   USA: ʌ·dre's UK: ədres
viselkedésiadj
  1. behavioural
   UK: bɪheɪvɪərəl
viselkedés-lélektannoun
  1. behaviourism
   UK: bɪheɪvɪərɪzəm
viselkedésmódnoun
  1. port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
  1. deportment
   USA: dʌ·pɔː'rtmʌ·nt UK: dɪpɔːtmənt
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
viselkedés(mód)noun
  1. behaviour
   UK: bɪheɪvɪər
  1. behavior
   USA: bʌ·heɪ'vyəː·
viselkedést felveszv
  1. bully
   USA: bʊ'liː· UK: bʊliː
bohó viselkedésnoun
  1. rollicking
   USA: rɔ'lɪ·kɪ·ŋ UK: rɔlɪkɪŋ
  1. rollick
   UK: rɔlɪk
ellenséges viselkedésnoun
  1. belligerence
   USA: bʌ·lɪ'ʤəː·ʌ·ns UK: bɪlɪʤərəns
ellenszenves viselkedésnoun
  1. ungratefulness
   UK: ʌngreɪtfəlnəs
erkölcstelen viselkedésexp
  1. unprincipled conduct
   USA: ʌ·nprɪ'nsʌ·pʌ·ld kɔ'ndʌ·kt UK: ʌnprɪnsəpld kɔndʌkt
feltűnő viselkedésnoun
  1. informal splurge
   USA: spləː'ʤ UK: spləːʤ
fesztelen viselkedésnoun
  1. abandon
   USA: ʌ·bæ'ndʌ·n UK: əbændən
illetlen viselkedésnoun
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
  1. misbehaviour
   UK: mɪsbɪheɪvɪər
indiszkrét viselkedésnoun
  1. indiscretion
   USA: ɪ"ndʌ·skre'ʃʌ·n UK: ɪndɪskreʃn
kétértelmű viselkedésnoun
  1. US straddle
   USA: stræ'dʌ·l UK: strædl
korrekt viselkedésnoun
  1. fair play
   USA: fe'r pleɪ' UK: feər pleɪ
könnyelmű viselkedésnoun
méltóságteljes viselkedésnoun
  1. decorum
   USA: dɪ·kɔː'rʌ·m UK: dɪkɔːrəm
otromba viselkedésnoun
  1. vulgarity
   USA: vʌ·lge'rʌ·tiː· UK: vʌlgærɪtiː
rossz viselkedésnoun
  1. old misdemeanour
   UK: mɪsdɪmiːnər
  1. misdemeanor
   USA: mɪ"sdʌ·miː'nəː· UK: mɪsdɪmiːnə
Report or add missing word to a dictionary...