visszaszorulundef
visszaszorultadj
  1. növény- v. állatpopuláció
Report or add missing word to a dictionary...