walknoun USA: wɔː'k UK: wɔːk
    1. He walked with a firm step, and only slackened his pace for his companion's sake.
        1. Alaposan kilépett, s járását csak kísérője kedvéért lassította meg néha-néha.
  1. informal
walkv intrans v USA: wɔː'k UK: wɔːk
walk aboutv intrans v USA: wɔː'k ʌ·baʊ't UK: wɔːk əbaʊt
walk awayv intrans v USA: wɔː'k ʌ·weɪ' UK: wɔːk əweɪ
walk homeexp USA: wɔː'k hoʊ'm UK: wɔːk hoʊm
walk inv trans v USA: wɔː'k ɪ'n UK: wɔːk ɪn
walk inside!exp USA: wɔː'k ɪ'nsaɪ"d UK: wɔːk ɪnsaɪd
walk intov intrans v USA: wɔː'k ɪ"ntʌ· UK: wɔːk ɪntuː
walk of lifenoun USA: wɔː'k ʌ·v laɪ'f UK: wɔːk ɔv laɪf
walk of lifeexp USA: wɔː'k ʌ·v laɪ'f UK: wɔːk ɔv laɪf
walk offv intrans v USA: wɔː'k ɔː'f UK: wɔːk ɔf
walk outv trans v USA: wɔː'k aʊ't UK: wɔːk aʊt
walk outv intrans v USA: wɔː'k aʊ't UK: wɔːk aʊt
walk owerv
walk pastv USA: wɔː'k pæ'st UK: wɔːk pɑst
walk past sthexp
walk roundv intrans v USA: wɔː'k raʊ'nd UK: wɔːk raʊnd
walk sy off his legsv USA: wɔː'k saɪ' ɔː'f hʌ·z le'gz
walk / take a -exp USA: wɔː'k teɪ'k eɪ' UK: wɔːk teɪk eɪ
Report or add missing word to a dictionary...