COVID-19 Fight
withinadv USA: wɪ"θɪ'n UK: wɪðiːn
  1. All was dark within, so that I could distinguish nothing by the eye.
    1. Odabenn koromsötét volt, úgyhogy szemem nem tudta a dolgokat megkülönböztetni egymástól.
  2. He was within the city of London - that was all he knew.
    1. Messze bent volt már London városában - csak ennyit tudott.
  1. You don't need a visa if you travel within the EU.
    1. Az Európai Unión belüli utazáshoz nincs vízumra szükség.
withinprep USA: wɪ"θɪ'n UK: wɪðiːn
  1. It can be produced within a month, if necessary.
    1. Ha szükséges, egy hónapon belül elő tudom teremteni.
within a radius ofexp USA: wɪ"θɪ'n eɪ' reɪ'diː·ʌ·s ʌ·v UK: wɪðiːn eɪ reɪdɪəs ɔv
within a short timeexp USA: wɪ"θɪ'n eɪ' ʃɔː'rt taɪ'm UK: wɪðiːn eɪ ʃɔːt taɪm
within a stone's throwexp USA: wɪ"θɪ'n eɪ' stoʊ'nz θroʊ' UK: wɪðiːn eɪ stoʊnz θroʊ
within an ace of deathexp USA: wɪ"θɪ'n ʌ·n eɪ's ʌ·v de'θ UK: wɪðiːn ən eɪs ɔv deθ
within an inch of deathexp USA: wɪ"θɪ'n ʌ·n ɪ'ntʃ ʌ·v de'θ UK: wɪðiːn ən ɪntʃ ɔv deθ
within callexp USA: wɪ"θɪ'n kɔː'l UK: wɪðiːn kɔːl
within doorsexp USA: wɪ"θɪ'n dɔː'rz UK: wɪðiːn dɔːz
within hearingexp USA: wɪ"θɪ'n hɪ'rɪ·ŋ UK: wɪðiːn hɪərɪŋ
within limitsexp USA: wɪ"θɪ'n lɪ'mʌ·ts UK: wɪðiːn lɪmɪts
within living memoryexp USA: wɪ"θɪ'n lɪ'vɪ·ŋ me'məː·iː· UK: wɪðiːn lɪvɪŋ meməriː
within namedexp USA: wɪ"θɪ'n neɪ'md UK: wɪðiːn neɪmd
within rangeexp USA: wɪ"θɪ'n reɪ'nʤ UK: wɪðiːn reɪnʤ
within reach of everyoneexp USA: wɪ"θɪ'n riː'tʃ ʌ·v e'vriː·wʌ"n UK: wɪðiːn riːtʃ ɔv evrɪwʌn
within rifle rangeexp USA: wɪ"θɪ'n raɪ'fʌ·l reɪ'nʤ UK: wɪðiːn raɪfəl reɪnʤ
within rifle-rangeexp
within shotexp USA: wɪ"θɪ'n ʃɔ't UK: wɪðiːn ʃɔt
within sightexp USA: wɪ"θɪ'n saɪ't UK: wɪðiːn saɪt
within the city precinctsexp USA: wɪ"θɪ'n ðiː· sɪ'tiː· priː'sɪ"ŋks UK: wɪðiːn ðiː sɪtiː priːsɪŋkts
Report or add missing word to a dictionary...