34 matches in 2 dictionaries. Details
yieldnoun USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. Yields on oil shares are consistently high.
    1. Az olajrészvények hozama változatlanul magas.
yield!exp USA: yiː'ld UK: jiːld
yieldv intrans v USA: yiː'ld UK: jiːld
   1. The door yielded to the pressure, and they passed in together.
     1. Az ajtó engedett a nyomásnak, beléptek.
  1. car
yieldv trans v USA: yiː'ld UK: jiːld
   1. The door yielded to the pressure, and they passed in together.
     1. Az ajtó engedett a nyomásnak, beléptek.
     1. Az ajtó engedett a nyomásnak, beléptek.
  1. They were forced to yield their land to the occupying forces.
    1. Kénytelenek voltak birtokukat átengedni az előretörő csapatoknak.
  2. The investigation yielded some unexpected results.
    1. A vizsgálat nem várt eredményeket hozott.
  3. His land yields heavy crops due to the favourable weather.
    1. A földje bőségesen terem a kedvező időjárásnak köszönhetően.
yield a point to syv USA: yiː'ld eɪ' pɔɪ'nt tʌ· saɪ'
yield consent to sgv
yieldingadj USA: yiː'ldɪ·ŋ UK: jiːldɪŋ
yield the place to syv USA: yiː'ld ðiː· pleɪ's tʌ· saɪ'
yield to sgv
net yieldexp USA: ne't yiː'ld UK: net jiːld
the frost is yieldingexp USA: ðiː· frɔː'st ʌ·z yiː'ldɪ·ŋ UK: ðiː frɔst ɪz jiːldɪŋ
yield a profitundef
yieldedundef
yield functionsundef
yieldingundef
yieldinglyundef
yieldingnessundef
yield managementundef
Report or add missing word to a dictionary...