COVID-19 Fight
zártadj
  1. unopened
   USA: ʌ·noʊ'pʌ·nd UK: ʌnoʊpənd
  1. shut
   USA: ʃʌ't UK: ʃʌt
  1. literary serried
   UK: serɪd
  1. included
   USA: ɪ"nkluː'dʌ·d UK: ɪnkluːdɪd
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
  1. closed
   USA: kloʊ'zd UK: kloʊzd
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
zárt ajtók mögöttexp
  1. in camera
   USA: ɪ'n kæ'mrʌ· UK: ɪn kæmərə
zárt belső udvarnoun
  1. quadrangle
   UK: kwɔdræŋgl
  1. quad
   USA: kwɔ'd UK: kwɔd
zárt erkélynoun
 1. arch
  1. bay window
   USA: beɪ' wɪ'ndoʊ· UK: beɪ wɪndoʊ
zárt földszinti terasznoun
  1. patio
   USA: pæ'tiː·oʊ" UK: pætiːoʊ
zárt görbe vonalnoun
 1. math
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
zárt hadrendbe felállítv
 1. mil
  1. deploy
   USA: dʌ·plɔɪ' UK: dɪplɔɪ
zárt hintónoun
zárt italtartó szekrénykenoun
  1. informal tantalus
   USA: tæ'ntʌ·lʌ·s UK: tæntələs
zárt karosszériájú autónoun
 1. car
  1. limousine
   USA: lɪ'mʌ·ziː"n UK: lɪməziːn
zárt körnoun
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
zárt levegőrétegexp
  1. dead air
   USA: de'd e'r UK: ded eər
zárt nyelv (cipőben)exp
  1. watertight tongue
   USA: wɔː'təː·taɪ"t tʌ'ŋ UK: wɔːtətaɪt tʌŋ
zárt peronnoun
  1. US vestibule
   USA: ve'stʌ·byuː"l UK: vestɪbjuːl
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle fexp
zárt pályázat (EU)exp
  1. restricted tendering
   USA: riː·strɪ'ktʌ·d te'ndəː·ɪ·ŋ UK: rɪstrɪktɪd tendərɪŋ
zárt tehervagonnoun
  1. boxcar
   USA: bɔ'kskɔ"r UK: bɔkskɑr
zárt társaságnoun
  1. cabal
   USA: kʌ·bɔ'l UK: kəbæl
zárt ülésnoun
  1. informal conclave
   USA: kɔ'nkleɪ"v UK: kɔnkleɪv
zártkertnoun
Report or add missing word to a dictionary...