COVID-19 Fight
129 matches in 9 dictionaries.
zászlóvivőnoun
 1. mil
  1. old ensign
   USA: e'nsʌ·n UK: ensaɪn
amerikai zászlónoun
  1. old glory
   USA: oʊ'ld glɔː'riː· UK: oʊld glɔːriː
brit zászlónoun
  1. Union Jack
   USA: yuː'nyʌ·n ʤæ'k UK: juːnɪən ʤæk
csücskös zászlónoun
  1. streamer
   USA: striː'məː· UK: striːmər
fehér zászlóexp
  1. white flag
   USA: hwaɪ't flæ'g UK: waɪt flæg
vészjelző zászlóexp
  1. flag of distress
   USA: flæ'g ʌ·v dɪ"stre's UK: flæg ɔv dɪstres
viharjelző zászlónoun
  1. weathercock
   UK: weðəkɔk
vörös zászlóexp
  1. red flag
   USA: re'd flæ'g UK: red flæg
önálló zászlóaljexp
  1. detached battalion
   USA: diː·tæ'tʃt bʌ·tæ'lyʌ·n UK: dɪtætʃt bətælɪən
hajót zászlófüzérekkel díszítexp
  1. dress ship
   USA: dre's ʃɪ'p UK: dres ʃɪp
vexillológia, zászlók tudományanoun
rövid zászlórúdnoun
  1. jackstay
   UK: ʤæksteɪ
hajóüdvözlés zászlóvalv
  1. dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
üdvözlés zászlóvalv
  1. dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
csillagos-sávos (usa) zászlóexp
  1. stars and stripes
   USA: stɔ'rz ʌ·nd straɪ'ps UK: stɑz ənd straɪps
fehér (béke) zászlóexp
  1. flag of truce
   USA: flæ'g ʌ·v truː's UK: flæg ɔv truːs
megadást jelentő fehér zászlóexp
  1. white flag
   USA: hwaɪ't flæ'g UK: waɪt flæg
zászlónoun
  1. e Flagge
   'flagə
   1. pluralForm:
   2. Flaggen
   1. genitiveForm:
   2. Flagge
  1. e Fahne
   'faːnə
   1. pluralForm:
   2. Fahnen
   1. genitiveForm:
   2. Fahne
  1. s Banner
   'banɐ
   1. pluralForm:
   2. Banner
   1. genitiveForm:
   2. Banners
zászlóaljnoun
  1. s Bataillon
   batal'ʝoːn
   1. pluralForm:
   2. Bataillone
   1. genitiveForm:
   2. Bataillons
  1. e Abteilung
   ap'taɪlʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Abteilungen
   1. genitiveForm:
   2. Abteilung
zászlórúdnoun
Report or add missing word to a dictionary...