Cover photo

Angol-magyar politikai és társadalmi szótár

angol-magyar moderated és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: lexicography
25 Indexszó
30 Fordítás
5 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 34 találat 10 szótárban. Részletek
stratégiafn
  1. strategy
   USA: stræ'tʌ·ʤiː· UK: strætəʤiː
  1. policy
   USA: pɔ'lʌ·siː· UK: pɔləsiː
stratégiaimn
  1. strategic
   USA: strʌ·tiː'ʤɪ·k UK: strətiːʤɪk
stratégiai előnyfn
  1. leverage
   USA: liː'vəː·ɪ·ʤ UK: liːvərɪʤ
stratégiai menedzsmentkif
  1. strategic management
   USA: strʌ·tiː'ʤɪ·k mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: strətiːʤɪk mænɪʤmənt
stratégiai terv - A Phare programok legfontosabb tervdokumentuma. (PHARE)kif
  1. Strategic Plan
   USA: strʌ·tiː'ʤɪ·k plæ'n UK: strətiːʤɪk plæn
kétpólusú stratégiakif
  1. bipolar strategy
   USA: baɪ·poʊ'ləː· stræ'tʌ·ʤiː·
alulról felfelé stratégiakif
felülről lefelé stratégiakif
több középpontú stratégiakif
  1. multiple nucleus strategy
   USA: mʌ'ltʌ·pʌ·l nuː'kliː·ʌ·s stræ'tʌ·ʤiː· UK: mʌltɪpl njuːklɪəs strætəʤiː
European Strategy for Research and Development in Information Technology - európai stratégia az információs technológiák kutatására és fejlesztésére (EU)kif
indikatív program - A partnerországok kormányzati szervei által az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben készített programterv. Rögzíti az egyes országok reformtörekvéseinek célját és stratégiáját, s az ehhez szükséges Phare-költségviselésre vonatkkif
stratégiafn
  1. átv e Strategie
   ʃtrate'giː
   1. többes szám:
   2. Strategien
   1. birtokos eset:
   2. Strategie
stratégiaimn
  1. strategisch
   ʃtra'teːgɪʃ
stratégiafn
stratégiaimn
stratégianincs
stratégianincs
  1. strategia
   strategía
stratégiainincs
  1. strategico
   tsz: -ci stratégico
stratégiai jellegfn
stratégiai szempontbólnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása