Cover photo

Hungarian-German extra dictionary

magyar-német nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátora: admin
Ellentétes irányú szótár: German-Hungarian extra dictionary
13638 Indexszó
15051 Fordítás
0 Példamondat
0 Kifejezés
Összesen 142 találat 9 szótárban.
lakosfn
  1. soul
   USA: soʊ'l UK: soʊl
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
  1. inhabitant
   USA: ɪ"nhæ'bʌ·tʌ·nt UK: ɪnhæbɪtənt
  1. dweller
   USA: dwe'ləː· UK: dwelər
  1. irod denizen
   USA: de'nʌ·zʌ·n UK: denɪzn
lakosságfn
  1. population
   USA: pɔ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: pɔpjʊleɪʃn
  1. populace
   USA: pɔ'pyʌ·lʌ·s UK: pɔpjʊləs
  1. people
   USA: piː'pʌ·l UK: piːpl
lakosságimn
  1. residential
   USA: re"zʌ·de'ntʃʌ·l UK: rezɪdenʃl
lakossági ellenálláskif
  1. citizen opposition
   USA: sɪ'tʌ·zʌ·n ɔ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: sɪtɪzən ɔpəzɪʃn
lakossági veszélyérzetkif
  1. public awareness
   USA: pʌ'blɪ·k ʌ·we'rnʌ·s UK: pʌblɪk əweənəs
lakossági veszélytudatkif
  1. public awareness
   USA: pʌ'blɪ·k ʌ·we'rnʌ·s UK: pʌblɪk əweənəs
lakosztályfn
  1. suite
   USA: swiː't UK: swiːt
  1. suite of rooms
   USA: swiː't ʌ·v ruː'mz UK: swiːt ɔv ruːmz
  1. set of rooms
   USA: se't ʌ·v ruː'mz UK: set ɔv ruːmz
  1. rooms
   USA: ruː'mz UK: ruːmz
  1. apartments
   USA: ʌ·pɔ'rtmʌ·nts UK: əpɑtmənts
állandó lakosfn
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
burmai lakoskif
  1. burmese, burmese
   USA: bəː·miː'z bəː·miː'z UK: bəːmiːz bəːmiːz
déli lakosfn/mn
  1. southron
   UK: sʌðrən
északi lakosfn
  1. northerner
   USA: nɔː'rðəː·nəː· UK: nɔːðənər
fővárosi lakosfn
  1. metropolitan
   USA: me"trʌ·pɔ'lʌ·tʌ·n UK: metrəpɔlɪtən
határvidéki lakosfn
  1. marcher
   USA: mɔ'rtʃəː· UK: mɑtʃər
  1. borderer
   UK: bɔːdərər
helybeli lakosfn
  1. residenter
   UK: rezɪdəntər
  1. resident
   USA: re'zʌ·dʌ·nt UK: rezɪdənt
Liverpooli lakosfn
őserdei lakosfn
  1. bushman, bushmen
   USA: bʊ'ʃmʌ·n bʊ'ʃme·n UK: bʌʃmən bʊʃmən
városi lakosfn
  1. residenter
   UK: rezɪdəntər
 1. tört
  1. burgher
   USA: bəː'gəː· UK: bəːgər
állandó lakosságkif
  1. resident population
   USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: rezɪdənt pɔpjʊleɪʃn
helybeli lakosságkif
  1. resident population
   USA: re'zʌ·dʌ·nt pɔ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: rezɪdənt pɔpjʊleɪʃn
városi lakosságfn
  1. townspeople
   USA: taʊ'nzpiː"pʌ·l UK: taʊnzpiːpl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása