Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban

"határozott" módosítási javaslata

Készítette: Anonymous, 2018/03/08 - 12:01
Legutóbbi módosítás: 2018/03/08 - 12:01
Search for "határozott" itt
 1. Elvállalható
 2. Aktív
 3. Közzétett
  2 további ellenszavazat kell ahhoz, hogy ez a kérés érvényét veszítse.

  Szerkesztő

  határozott mn
  unswerving mn ʌ·nswəː'vɪ·ŋ ʌnswəːvɪŋ
  unmoved mn ʌ·nmuː'vd ʌnmuːvd
  unhesiating
  unhesitating mn
  unfaltering mn ʌnfɔːltərɪŋ
  unequivocal mn ʌ"niː·kwɪ'vʌ·kʌ·l ʌnɪkwɪvəkl
  unambiguous mn ʌ"næ·mbɪ'gyʌ·wʌ·s ʌnæmbɪgjʊəs
  trenchant mn tre'ntʃʌ·nt trentʃənt
  sturdy mn stəː'diː· stəːdiː
  strong-willed mn
  strong-minded mn
  irod rég stark mn stɔ'rk stɑk
  stalwart mn stɔː'lwəː·t stɔːlwət
  spirited mn spɪ'rʌ·tʌ·d spɪrɪtɪd
  resolved mn riː·zɔ'lvd rɪzɔlvd
  resolute mn re'zʌ·luː"t rezəluːt
  positive mn pɔ'zʌ·tɪ·v pɔzətɪv
  plump mn plʌ'mp plʌmp
  manly mn mæ'nliː· mænliː
  biz US gritty mn grɪ'tiː· grɪtiː
  game mn geɪ'm geɪm
  biz flat hsz flæ't flæt
  Az öregasszony néha határozott, kimért modorban beszélt.
  The old woman had a flat, measured way of speaking sometimes.
  Kereken megmondtam neki, hogy nem viheti el az autót a hétvégére.
  I told him flat that he cannot take the car for the weekend.
  firm mn fəː'm fəːm
  expressed mn ɪ·kspre'st ɪksprest
  express mn ɪ·kspre's ɪkspres
  explicit mn ɪ·ksplɪ'sʌ·t ɪksplɪsɪt
  emphatic mn e·mfæ'tɪ·k ɪmfætɪk
  earnest fn əː'nʌ·st əːnɪst
  dogmatic mn dɔ·gmæ'tɪ·k dɔgmætɪk
  distinct mn dɪ"stɪ'ŋkt dɪstɪŋkt
  direct mn dɪ·re'kt dɪrekt
  determined mn dʌ·təː'mʌ·nd dɪtəːmɪnd
  ritk determinate mn dʌ·təː'mʌ·neɪ"t dɪtəːmɪnət
  definite mn de'fʌ·nʌ·t defɪnət
  decided mn dʌ·saɪ'dʌ·d dɪsaɪdɪd
  crisp mn krɪ'sp krɪsp
  clear-cut mn klɪ'rkʌ"t klɪəkʌt
  clean-cut mn
  categorical mn kæ"tʌ·gɔ'rɪ·kʌ·l kætɪgɔrɪkl

  Hogyan tovább?

  Tartalmat a szótár szerkesztői módosíthatnak, így csak ők dolgozhatnak a felhasználók által beadott kérelmeken. Ha részt kíván venni a munkában, lépjen kapcsolatba a szótárközösség adminisztrátoraival: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Hozzászólások

  Új hozzászólás

  A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges