Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban

"zavar" módosítási javaslata

Készítette: Anonymous, 2022/07/03 - 09:53
Legutóbbi módosítás: 2022/07/03 - 09:53
Search for "zavar" itt
 1. Elvállalható
 2. Aktív
 3. Közzétett
  2 további ellenszavazat kell ahhoz, hogy ez a kérés érvényét veszítse.

  Szerkesztő

  zavar fn
  uneasiness fn ʌ"niː'ziː·nʌ·s ʌniːzɪnəs
  tweak fn twiː'k twiːk
  turmoil i tni təː'mɔɪ"l təːmɔɪl
  turmoil i tsi təː'mɔɪ"l təːmɔɪl
  trouble i tni trʌ'bʌ·l trʌbl
  E szép pihenőhelyek nyugalmát semmi zaj sem zavarta.
  No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
  No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
  trouble i tsi trʌ'bʌ·l trʌbl
  E szép pihenőhelyek nyugalmát semmi zaj sem zavarta.
  No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
  No noise troubled the stillness of these quiet retreats.
  surprise fn sʌ·praɪ'z səpraɪz
  átv snarl i tsi snɔ'rl snɑl
  shuffling fn ʃʌ'fʊ'lɪ·ŋ ʃʌflɪŋ
  self-consciousness fn selfkɔnʃəsnəs
  quandary fn kwɔ'ndəː·iː· kwɔndəriː
  puzzlement fn pʌ'zʌ·lmʌ·nt pʌzlmənt
  puzzle i tsi pʌ'zʌ·l pʌzl
  put out i tsi pʊ't aʊ't pʊt aʊt
  pother i tsi pɔðər
  biz pickle fn pɪ'kʌ·l pɪkl
  perturbation fn pəː"təː·beɪ'ʃʌ·n pəːtəbeɪʃn
  perplexity fn pəː·ple'ksʌ·tiː· pəpleksɪtiː
  mar fn mɔ'r mɑr
  távk
  jam i tsi ʤæ'm ʤæm
  inconvenience i tsi ɪ"nkʌ·nviː'nyʌ·ns ɪnkənviːnɪəns
  incommode i tsi ɪnkəmoʊd
  imbroglio fn ɪ"mbroʊ'lyoʊ· ɪmbroʊliːoʊ
  foul-up fn
  fluster i tni flʌ'stəː· flʌstər
  fluster i tsi flʌ'stəː· flʌstər
  fermentation fn fəː"mʌ·nteɪ'ʃʌ·n fəːmenteɪʃn
  embarrassment fn e·mbe'rʌ·smʌ·nt ɪmbærəsmənt
  új
  fn
  disturbance fn dɪ"stəː'bʌ·ns dɪstəːbəns
  disturb i tsi dɪ"stəː'b dɪstəːb
  disorientation fn dɪ"sɔː"riː·ʌ·nteɪ'ʃʌ·n dɪsɔːrɪənteɪʃn
  disorder i tsi dɪ"sɔː'rdəː· dɪsɔːdər
  discomposure fn dɪskəmpoʊʒər
  discommode i tsi dɪskəmoʊd
  discomfiture fn dɪskʌmfɪtʃər
  daze fn deɪ'z deɪz
  cramp i tsi kræ'mp kræmp
  bewilderment fn bʌ·wɪ'ldəː·mʌ·nt bɪwɪldəmənt
  bafflement fn
  annoy i tsi ʌ·nɔɪ' ənɔɪ
  abashment fn

  Hogyan tovább?

  Tartalmat a szótár szerkesztői módosíthatnak, így csak ők dolgozhatnak a felhasználók által beadott kérelmeken. Ha részt kíván venni a munkában, lépjen kapcsolatba a szótárközösség adminisztrátoraival: admin, evirag, Péter Pallinger.

  Hozzászólások

  Új hozzászólás

  A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges