Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
illetékfn
  1. fee
   USA: fiː' UK: fiː
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
  1. dues
   USA: duː'z UK: djuːz
  1. cess
   UK: ses
  1. rég assize
   UK: əsaɪz
illeték (EU)kif
  1. fiscal charge
   USA: fɪ'skʌ·l tʃɔ'rʤ UK: fɪskl tʃɑʤ
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
illeték (PHARE)kif
  1. fiscal charge
   USA: fɪ'skʌ·l tʃɔ'rʤ UK: fɪskl tʃɑʤ
  1. duty
   USA: dyuː'tiː· UK: djuːtiː
illetékbélyegfn
  1. revenue stamp
   USA: re'vʌ·nyuː" stæ'mp UK: revənjuː stæmp
  1. fee stamp
   USA: fiː' stæ'mp UK: fiː stæmp
illetékesfn
 1. jog
  1. privy
   USA: prɪ'viː· UK: prɪviː
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
 2. jog
  1. cognizant
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·nt UK: kɔgnɪzənt
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
illetékes bíróságfn
  1. venue
   USA: ve'nyuː· UK: venjuː
illetékes helyenkif
  1. in responsible quarters
   USA: ɪ'n riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l kwɔː'rtəː·z UK: ɪn rɪspɔnsəbl kwɔːtəz
illetékes személyi
  1. assign
   USA: ʌ·saɪ'n UK: əsaɪn
  1. Ő az illetékes személy tájékoztatást adni a nyomozást érintő kérdésekben.
    1. She is the person assigned to answer queries related to the investigation.
illetékes vmirei
illetékes/felelős helyenkif
  1. in responsible quarters
   USA: ɪ'n riː·spɔ'nsʌ·bʌ·l kwɔː'rtəː·z UK: ɪn rɪspɔnsəbl kwɔːtəz
illetékességfn
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. jurisdiction
   USA: ʤʊ"rʌ·sdɪ'kʃʌ·n UK: ʤʊərɪsdɪkʃn
  1. competency
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: kɔmpɪtənsiː
  1. competence
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: kɔmpɪtəns
 1. jog
  1. cognizance
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·ns UK: kɔgnɪzəns
illeték/jutalékfn
  1. dues
   USA: duː'z UK: djuːz
illetéktelenmn
  1. unwarranted
   USA: ʌ·nwɔː'rʌ·ntʌ·d UK: ʌnwɔrəntɪd
  1. undue
   USA: ʌ·nduː' UK: ʌndjuː
  1. unauthorized
   USA: ʌ·nɔː'θəː·aɪ"zd UK: ʌnɔːθəraɪzd
  1. incompetent
   USA: ɪ"nkɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: ɪnkɔmpɪtənt
illetéktelen befolyásolásfn
  1. undue influence
   USA: ʌ·nduː' ɪ'nfluː·ʌ·ns UK: ʌndjuː ɪnflʊəns
illetéktelen haszonfn
  1. perquisite
   USA: pəː'kwʌ·zʌ·t UK: pəːkwɪzɪt
  1. biz perks
   USA: pəː'ks UK: pəːks
illetéktelen jutalékfn
  1. rake-off
   UK: reɪkɔːf
illetéktelen jövedelemfn
  1. rake-off
   UK: reɪkɔːf
illetéktelenségfn
 1. jog
  1. incompetency
   USA: ɪ"nkɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: ɪnkɔmpɪtənsiː
  1. incompetence
   USA: ɪ"nkɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: ɪnkɔmpɪtəns
kikötési illetékkif
  1. mooring dues
   USA: mʊ'rɪ·ŋ duː'z UK: mʊərɪŋ djuːz
kikötői illetékfn
  1. port charges
   USA: pɔː'rt tʃɔ'rʤʌ·z UK: pɔːt ʃɑʒeɪ
  1. mooring dues
   USA: mʊ'rɪ·ŋ duː'z UK: mʊərɪŋ djuːz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása