Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
javításfn
  1. reparation
   USA: re"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: repəreɪʃn
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
  1. improvement
   USA: ɪ"mpruː'vmʌ·nt UK: ɪmpruːvmənt
  1. enrichment
   USA: ʌ·nrɪ'tʃmʌ·nt UK: ɪnrɪtʃmənt
  1. darning
   UK: dɑnɪŋ
  1. darn
   USA: dɔ'rn UK: dɑn
  1. correction
   USA: kəː·e'kʃʌ·n UK: kərekʃn
  1. amendment
   USA: ʌ·me'ndmʌ·nt UK: əmendmənt
  1. A szerkesztő még tett néhány javítást a cikkben.
    1. The editor made a few amendments to the article.
  2. Az alapszabály módosítása minden tag tekintetében hatályba lép.
    1. The amendment to the statutes shall take effect in respect of each member.
  1. amelioration
   USA: ʌ·miː"lyəː·eɪ'ʃʌ·n UK: əmiːlɪəreɪʃn
javítás alattkif
  1. under repair
   USA: ʌ'ndəː· rʌ·pe'r UK: ʌndər rɪpeər
javítás alatt vani
  1. be under repair
   USA: biː· ʌ'ndəː· rʌ·pe'r UK: biː ʌndər rɪpeər
javítás (EU)fn
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
javítás helyefn
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
javítás (PHARE)fn
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
javítási munkákfn
  1. repairs
   USA: riː·pe'rz UK: rɪpeəz
javításokfn
  1. repairs
   USA: riː·pe'rz UK: rɪpeəz
(meg)javit; javitási
  1. repair
   USA: rʌ·pe'r UK: rɪpeər
futófelület javítási
  1. cap
   USA: kæ'p UK: kæp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása