Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
érdeklődésfn
  1. query
   USA: kwiː'riː· UK: kwɪəriː
  1. interest
   USA: ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɪntrəst
  1. Az aggastyán arcán nagyfokú érdeklődés tűnt fel.
    1. A large interest began to show up in the old man's face.
  1. inquiry
   USA: ɪ"nkwəː·riː· UK: ɪnkwaɪəriː
  1. Hitetlenül egymásra néztek, majd új érdeklődéssel megint rám tekintettek.
    1. They looked incredulously at one another, then at me with a new inquiry.
  1. enquiry
   UK: ɪnkwaɪəriː
  1. A lakosság teljeskörű vizsgálatot követelt annak kérdésében, hogyan kezelte a cég a katasztrófát.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
    1. Citizens demanded a full inquiry into the firm's handling the disaster.
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
érdeklődés híján abbahagyi
  1. US fold
   USA: foʊ'ld UK: foʊld
érdeklődés középpontjába helyez vkiti
  1. make a lion of sy
   USA: meɪ'k eɪ' laɪ'ʌ·n ʌ·v saɪ'
érdeklődési körkif
  1. sphere of interest
   USA: sfɪ'r ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: sfɪər ɔv ɪntrəst
  1. range of interests
   USA: reɪ'nʤ ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·s UK: reɪnʤ ɔv ɪntrəsts
  1. range of interest
   USA: reɪ'nʤ ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: reɪnʤ ɔv ɪntrəst
  1. field of interest
   USA: fiː'ld ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: fiːld ɔv ɪntrəst
  1. AUS barrel
   USA: bæ'rʌ·l UK: bærəl
érdeklődéskeltési
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
érdeklődésre számot tartómn
  1. challenging
   USA: tʃæ'lʌ·nʤɪ·ŋ UK: tʃælənʤɪŋ
érdeklődést nem mutatómn
  1. uninterested
   USA: ʌ·nɪ'ntrʌ·stʌ·d UK: ʌnɪntrəstɪd
érdeklődést nem tanúsítómn
  1. uninterested
   USA: ʌ·nɪ'ntrʌ·stʌ·d UK: ʌnɪntrəstɪd
érdeklődésűmn
  1. minded
   USA: maɪ'ndʌ·d UK: maɪndɪd
az érdeklődés középpontjakif
  1. the observed of all observers
   USA: ðiː· ʌ·bzəː'vd ʌ·v ɔː'l ʌ·bzəː'vəː·z UK: ðiː əbzəːvd ɔv ɔːl əbzəːvəz
az érdeklődés középpontjábankif
  1. in the lime-light
   USA: ɪ'n ðiː· laɪ'mlaɪ"t UK: ɪn ðiː laɪmlaɪt
speciális érdeklődési körkif
  1. special subject
   USA: spe'ʃʌ·l sʌ'bʤɪ·kt UK: speʃl səbʤekt
felkelt (érdeklődést)i
  1. pique
   USA: piː'k UK: piːkeɪ
lanyha érdeklődést tanúsít vmi iránti
elméleti érdeklődésűmn
  1. biz long-haired
   UK: lɔŋheəd
hasonló érdeklődésű emberek csoportjafn
  1. coven
   USA: koʊ'vʌ·n UK: kʌvn
elveszti az érdeklődéstkif
  1. lose interest
   USA: luː'z ɪ'ntəː·ʌ·st UK: luːz ɪntrəst
nagy volt az érdeklődéskif
  1. there was quite a good turnout
   USA: ðe'r wʌ·z kwaɪ't eɪ' gʌ·d təː'naʊ"t UK: ðeər wɔz kwaɪt eɪ gʊd təːnaʊt
nem tartozik az érdeklődési körömbekif
  1. it is not in my domain
   USA: ʌ·t ʌ·z nɔ't ɪ'n maɪ' doʊ·meɪ'n UK: ɪt ɪz nɔt ɪn maɪ doʊmeɪn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása