Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
értelmesmn
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. sensible
   USA: se'nsʌ·bʌ·l UK: sensəbl
  1. reasoned
   USA: riː'zʌ·nd UK: riːzənd
  1. rég reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
  1. Az értelmes ember alkalmazkodik a világhoz, az oktalan azt szeretné, hogy a világ alkalmazkodjék őhozzá.
    1. The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself.
  2. A javaslat ésszerű volt, mégis baljós érzések nyugtalanították.
    1. The suggestion was perfectly reasonable, yet it worried him obscurely.
  1. rational
   USA: ræ'ʃnʌ·l UK: ræʃnəl
  1. meaningful
   USA: miː'nɪ·ŋfʌ·l UK: miːnɪŋfəl
  1. lucid
   USA: luː'sʌ·d UK: luːsɪd
  1. biz knowledgeable
   USA: nɔ'lʌ·ʤʌ·bʌ·l UK: nɔlɪʤəbl
  1. knowing
   USA: noʊ'ɪ·ŋ UK: noʊɪŋ
  1. judicious
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·s UK: ʤuːdɪʃəs
  1. competent
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nt UK: kɔmpɪtənt
  1. apt
   USA: æ'pt UK: æpt
  1. apprehensive
   USA: æ"priː·he'nsɪ·v UK: æprɪhensɪv
értelmes emberkif
  1. man of understanding
   USA: mæ'n ʌ·v ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: mæn ɔv ʌndəstændɪŋ
értelmesenhsz
  1. sensibly
   USA: se'nsʌ·bliː· UK: sensəbliː
  1. lucidly
   UK: luːsɪdliː
értelmességfn
  1. sagacity
   UK: səgæsɪtiː
  1. mind
   USA: maɪ'nd UK: maɪnd
  1. intelligence
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns UK: ɪntelɪʤəns
értelmességi tesztfn
  1. intelligence test
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns te'st UK: ɪntelɪʤəns test
értelmességi vizsgálatfn
  1. intelligence test
   USA: ɪ"nte'lʌ·ʤʌ·ns te'st UK: ɪntelɪʤəns test
nem értelmesmn
  1. unintelligent
   UK: ʌnɪntelɪʤənt
oda-vissza értelmesmn
  1. palindromic
   UK: pælɪndroʊmɪk
oda-vissza értelmes mondatfn
  1. palindrome
   UK: pælɪndroʊm
oda-vissza értelmes szófn
  1. palindrome
   UK: pælɪndroʊm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása