Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
132
találat:
önti
  1. stream
   USA: striː'm UK: striːm
  1. pour
   USA: pɔː'r UK: pɔːr
  1. found
   USA: faʊ'nd UK: faʊnd
  1. flush
   USA: flʌ'ʃ UK: flʌʃ
önt (fémet)i
  1. cast, cast
   USA: kæ'st kæ'st UK: kɑst kɑst
önt keresikkif
  1. you are wanted
   USA: yuː' əː· wɔː'nʌ·d UK: juː ɑr wɔntɪd
önt kérikkif
  1. you are wanted
   USA: yuː' əː· wɔː'nʌ·d UK: juː ɑr wɔntɪd
öntapadós címkefn
  1. sticker
   USA: stɪ'kəː· UK: stɪkər
öntecsfn
 1. koh
  1. pig
   USA: pɪ'g UK: pɪg
  1. ingot
   USA: ɪ'ŋgʌ·t UK: ɪŋgət
öntecsformafn
  1. ingot mould
   USA: ɪ'ŋgʌ·t moʊ'ld UK: ɪŋgət moʊld
öntecsfülfn
 1. műsz
  1. lobe
   USA: loʊ'b UK: loʊb
öntecslehúzásfn
  1. stripping
   USA: strɪ'pɪ·ŋ UK: strɪpɪŋ
öntecstisztításfn
 1. koh
  1. fix
   USA: fɪ'ks UK: fɪks
önteltmn
  1. vainglorious
   UK: veɪnglɔːrɪəs
  1. self-confident
   UK: selfkɔnfɪdənt
  1. proud
   USA: praʊ'd UK: praʊd
  1. priggish
   UK: prɪgɪʃ
  1. lofty
   USA: lɔː'ftiː· UK: lɔftiː
  1. egotist
   USA: iː'gʌ·tɪ"st UK: egətɪst
  1. consequential
   USA: kɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: kɔnsɪkwenʃl
  1. conceited
   USA: kʌ·nsiː'tʌ·d UK: kənsiːtɪd
  1. complacent
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nt UK: kəmpleɪsənt
  1. arrogant
   USA: e'rʌ·gʌ·nt UK: ærəgənt
öntelt, beképzeltmn
  1. conceited
   USA: kʌ·nsiː'tʌ·d UK: kənsiːtɪd
öntelt emberfn
  1. prig
   USA: prɪ'g UK: prɪg
öntelt fiatalemberfn
  1. puppy
   USA: pʌ'piː· UK: pʌpiː
  1. pup
   USA: pʌ'p UK: pʌp
önteltenhsz
  1. arrogantly
   USA: e'rʌ·gʌ·ntliː· UK: ærəgəntliː
önteltségfn
  1. vainglory
   UK: veɪnglɔːriː
  1. self-confidence
   UK: selfkɔnfɪdəns
  1. self-conceit
   UK: selfkənsiːt
  1. presumption
   USA: priː·zʌ'mpʃʌ·n UK: prɪzʌmpʃn
  1. false pride
   USA: fɔː'ls praɪ'd UK: fɔːls praɪd
  1. pej confidence
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns UK: kɔnfɪdəns
  1. conceit
   USA: kʌ·nsiː't UK: kənsiːt
  1. complacency
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nsiː· UK: kəmpleɪsənsiː
  1. assumption
   USA: ʌ·sʌ'mpʃʌ·n UK: əsʌmpʃn
  1. arrogance
   USA: e'rʌ·gʌ·ns UK: ærəgəns
önteltség, önhittségi
  1. conceit
   USA: kʌ·nsiː't UK: kənsiːt
öntevékenymn
  1. unprompted
   UK: ʌnprɔmptɪd
önthetőségfn
  1. fluidity
   USA: fluː·ɪ'dʌ·tiː· UK: fluːɪdɪtiː
öntudatfn
  1. consciousness
   USA: kɔ'nʃʌ·snʌ·s UK: kɔnʃəsnəs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása