Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
összefüggésfn
  1. relationship
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·nʃɪ"p UK: rɪleɪʃnʃɪp
  1. rapport
   USA: ræ·pɔː'r UK: ræpɔːr
  1. nexus
   USA: ne'ksʌ·s UK: neksəs
  1. correspondence
   USA: kɔː"rʌ·spɔ'ndʌ·ns UK: kɔrɪspɔndəns
  1. A felmérés nem talált összefüggést a bűnözés és az emberek vásárlási szokásai között.
    1. The survey found no correspondence between crime and shopping habits.
  1. contiguity
   UK: kɔntɪgjuːɪtiː
  1. context
   USA: kɔ'nte·kst UK: kɔntekst
  1. connexion
   UK: kənekʃn
  1. connection
   USA: kʌ·ne'kʃʌ·n UK: kənekʃn
  1. concatenation
   USA: kʌ·nkæ"tʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: kɔnkætəneɪʃn
  1. coherency
   UK: koʊhɪərənsiː
  1. coherence
   USA: koʊ·hɪ'rʌ·ns UK: koʊhɪərəns
összefüggés hiányafn
  1. inconsequence
   UK: ɪnkɔnsɪkwəns
összefüggés nélkülhsz
  1. discursively
   UK: dɪskəːsɪvliː
összefüggés ábrafn
  1. blueprint
   USA: bluː'prɪ"nt UK: bluːprɪnt
összefüggésbe hozi
  1. relate
   USA: riː·leɪ't UK: rɪleɪt
összefüggésbe hoz vmiveli
összefüggésben levőmn
  1. interrelated
   USA: ɪ"ntəː·riː·leɪ'tʌ·d UK: ɪntərɪleɪtɪd
összefüggésben vani
  1. correlate
   USA: kɔː'rʌ·lʌ·t UK: kɔrəleɪt
összefüggésekfn
  1. relationships
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·nʃɪ"ps UK: rɪleɪʃnʃɪps
összefüggéstelenmn
  1. wandering
   USA: wɔ'ndəː·ɪ·ŋ UK: wɔndərɪŋ
  1. unconnected
   USA: ʌ"nkʌ·ne'ktʌ·d UK: ʌnkənektɪd
  1. scrappy
   USA: skræ'piː· UK: skræpiː
  1. rambling
   USA: ræ'mbʌ·lɪ·ŋ UK: ræmblɪŋ
  1. meandering
   USA: miː·æ'ndəː·ɪ·ŋ UK: mɪændərɪŋ
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. incoherent
   USA: ɪ"nkoʊ·hɪ'rʌ·nt UK: ɪnkoʊhɪərənt
  1. disjointed
   USA: dɪ"sʤɔɪ'ntʌ·d UK: dɪsʤɔɪntɪd
  1. discursive
   USA: dɪ"skəː'sɪ·v UK: dɪskəːsɪv
  1. discontinuous
   UK: dɪskəntɪnjʊəs
  1. abrupt
   USA: ʌ·brʌ'pt UK: əbrʌpt
összefüggéstelen beszédfn
  1. vindication
   USA: vɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪndɪkeɪʃn
  1. raving
   USA: reɪ'vɪ·ŋ UK: reɪvɪŋ
  1. meandering
   USA: miː·æ'ndəː·ɪ·ŋ UK: mɪændərɪŋ
  1. maunderings
   USA: mɔː'ndəː·ɪ·ŋz UK: mɔːndərɪŋz
összefüggéstelenségfn
  1. interconnectedness
   UK: ɪntəkənektɪdnɪs
  1. incoherence
   USA: ɪ"nkoʊ·hɪ'rʌ·ns UK: ɪnkoʊhɪərəns
  1. disjointedness
   UK: dɪsʤɔɪntɪdnəs
  1. discursiveness
   UK: dɪskəːsɪvnəs
összefüggéstelenülhsz
  1. incoherently
   USA: ɪ"nkoʊ·hɪ'rʌ·ntliː· UK: ɪnkoʊhɪərəntliː
összefüggéstelenül beszéli
  1. átv meander
   USA: miː·æ'ndəː· UK: mɪændər
kapcsolat, összefüggésfn
  1. connection
   USA: kʌ·ne'kʃʌ·n UK: kənekʃn
kapcsolat, összefüggés, kapocsfn
  1. link
   USA: lɪ'ŋk UK: lɪŋk
kapcsolat, viszony; összefüggésfn
  1. relationship
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·nʃɪ"p UK: rɪleɪʃnʃɪp
ebben az összefüggésbenkif
  1. in this context
   USA: ɪ'n ðʌ·s kɔ'nte·kst UK: ɪn ðɪs kɔntekst
  1. in this connection
   USA: ɪ'n ðʌ·s kʌ·ne'kʃʌ·n UK: ɪn ðɪs kənekʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása