Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
500
találat:
-ighsz
  1. up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. rég unto
   USA: ʌ'ntuː· UK: ʌntuː
  1. to
   USA: tʌ· UK: tuː
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
-ig, amigelölj
  1. until
   USA: ʌ·ntɪ'l UK: ʌntɪl
  1. till
   USA: tɪ'l UK: tɪl
igafn
  1. yoke
   USA: yoʊ'k UK: joʊk
igabéléskif
  1. collar pad
   USA: kɔ'ləː· pæ'd UK: kɔlər pæd
igaszságszolgáltatás első tisztviselője (rómában)fn
  1. praetor
   USA: priː'təː· UK: priːtər
igavonó állatfn
  1. beast of burden
   USA: biː'st ʌ·v bəː'dʌ·n UK: biːst ɔv bəːdn
igavánkoskif
  1. collar pad
   USA: kɔ'ləː· pæ'd UK: kɔlər pæd
igazmn
  1. truthful
   USA: truː'θfʌ·l UK: truːθfəl
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. rég irod troth
   USA: trɔː'θ UK: troʊθ
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. sincere
   USA: sɪ"nsɪ'r UK: sɪnsɪər
  1. righteous
   USA: raɪ'tʃʌ·s UK: raɪtʃəs
  1. szl proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. A leírás helyes, de hiányos.
    1. That description is just, but incomplete.
  2. Az igaz elméje tisztes dolgokon jár, a gonosz szája hitványságot buzog.
    1. The mind of the just studies obedience: the mouth of the wicked overflows with evils.
  1. it is true
   USA: ʌ·t ʌ·z truː' UK: ɪt ɪz truː
  1. fast
   USA: fæ'st UK: fɑst
igaz iskif
  1. by the way
   USA: baɪ' ðiː· weɪ' UK: baɪ ðiː weɪ
igaz történetkif
  1. a true story
   USA: eɪ' truː' stɔː'riː· UK: eɪ truː stɔːriː
igaz valójában mutat bei
  1. debunk
   USA: dʌ·bʌ'ŋk UK: diːbʌŋk
igazat mondkif
  1. truth / tell the -
   USA: truː'θ te'l ðiː· UK: truːθ tel ðiː
  1. tell the truth
   USA: te'l ðiː· truː'θ UK: tel ðiː truːθ
igazgati
  1. superintend
   UK: suːpərɪntend
  1. order
   USA: ɔː'rdəː· UK: ɔːdər
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. manage
   USA: mæ'nʌ·ʤ UK: mænɪʤ
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. administer
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· UK: ədmɪnɪstər
igazgat/kormányozi
  1. administer
   USA: ʌ·dmɪ'nʌ·stəː· UK: ədmɪnɪstər
igazgat/vezetkif
  1. run the show
   USA: rʌ'n ðiː· ʃoʊ' UK: rʌn ðiː ʃoʊ
igazgatásfn
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. conduct
   USA: kɔ'ndʌ·kt UK: kɔndʌkt
  1. administration
   USA: æ·dmɪ"nʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: ədmɪnɪstreɪʃn
igazgatófn
  1. Warden
   USA: wɔː'rdʌ·n UK: wɔːdn
 1. GB okt
  1. rector
   USA: re'ktəː· UK: rektər
 2. okt
  1. skót provost
   USA: proʊ'voʊ·st UK: prɔvəst
  1. principal
   USA: prɪ'nsʌ·pʌ·l UK: prɪnsəpl
  1. Bemehetnénk az igazgatói irodába?
    1. Can we go to the principal's office?
  1. master
   USA: mæ'stəː· UK: mɑstər
  1. US manager
   USA: mæ'nʌ·ʤəː· UK: mænɪʤər
  1. headmaster
   USA: he'dmæ'stəː· UK: hedmɑstər
  1. head
   USA: he'd UK: hed
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. governor
   USA: gʌ'vəː·nəː· UK: gʌvənər
  1. executive
   USA: ɪ·gze'kyʌ·tɪ·v UK: ɪgzekjʊtɪv
  1. director
   USA: dɪ·re'ktəː· UK: dɪrektər
  1. directional
   USA: dɪ·re'kʃʌ·nʌ·l UK: dɪrekʃənl
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
igazgató, rendezöfn
  1. director
   USA: dɪ·re'ktəː· UK: dɪrektər
igazgató tanácskif
  1. governing body
   USA: gʌ'vəː·nɪ·ŋ bɔ'diː· UK: gʌvnɪŋ bɔdiː
igazgatóhelyettesfn
  1. deputy manager
   USA: de'pyuː·tiː· mæ'nʌ·ʤəː· UK: depjʊtiː mænɪʤər
A keresés túl sok találatot eredményezett, ezért lerövidítettük. Az összes kívánt találat megjelenítéséhez pontosítsa a keresési feltételeket, válasszon keresési nyelveket, szótárakat, írjon be pontosabb keresési kifejezést.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása