Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
akadályozi
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. átv tie
   USA: taɪ' UK: taɪ
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. biz stick up
   USA: stɪ'k ʌ'p UK: stɪk ʌp
  1. set back
   USA: se't bæ'k UK: set bæk
  1. put off
   USA: pʊ't ɔː'f UK: pʊt ɔf
  1. put back
   USA: pʊ't bæ'k UK: pʊt bæk
  1. prohibit
   USA: proʊ·hɪ'bʌ·t UK: prəhɪbɪt
 1. sp
  1. pocket
   USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
  1. obstruct
   USA: ʌ·bstrʌ'kt UK: əbstrʌkt
  1. keep from
   USA: kiː'p fəː·m UK: kiːp frɔm
  1. inhibit
   USA: ɪ"nhɪ'bʌ·t UK: ɪnhɪbɪt
  1. incapacitate
   USA: ɪ"nkʌ·pæ'sʌ·teɪ"t UK: ɪnkəpæsɪteɪt
  1. impede
   USA: ɪ"mpiː'd UK: ɪmpiːd
  1. biz hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. hamper
   USA: hæ'mpəː· UK: hæmpər
  1. encumber
   USA: e·nkʌ'mbəː· UK: ɪnkʌmbər
  1. embarrass
   USA: e·mbe'rʌ·s UK: ɪmbærəs
  1. discourage
   USA: dɪ"skəː'ɪ·ʤ UK: dɪskʌrɪʤ
  1. detain
   USA: dʌ·teɪ'n UK: dɪteɪn
  1. cumber
   USA: kʌ'mbəː· UK: kʌmbər
  1. biz crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
  1. cramp
   USA: kræ'mp UK: kræmp
  1. congest
   USA: kʌ·nʤe'st UK: kənʤest
  1. clog
   USA: klɔ'g UK: klɔg
  1. bottleneck
   USA: bɔ'tʌ·lne"k UK: bɔtlnek
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
akadályoz, gátoli
  1. hinder
   USA: hɪ'ndəː· UK: hɪndər
akadályozatlanmn
  1. unhindered
   USA: ʌ·nhɪ'ndəː·d UK: ʌnhɪndəd
  1. unhampered
   USA: ʌ·nhæ'mpəː·d UK: ʌnhæmpəd
  1. unchecked
   USA: ʌ·ntʃe'kt UK: ʌntʃekt
akadályozottmn
  1. hampered
   USA: hæ'mpəː·d UK: hæmpəd
  1. cumbersome
   USA: kʌ'mbəː·sʌ·m UK: kʌmbəsəm
akadályoztati
  1. stymy
   UK: staɪmiː
akadályoztatásfn
  1. incapacitation
   USA: ɪ"nkʌ·pæ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkəpæsɪteɪʃən
  1. hindrance
   USA: hɪ'ndrʌ·ns UK: hɪndrəns
akadályozza a forgalmatkif
  1. obstruct the traffic
   USA: ʌ·bstrʌ'kt ðiː· træ'fɪ·k UK: əbstrʌkt ðiː træfɪk
akadályozza vminek a növéséti
  1. dwarf
   USA: dwɔː'rf UK: dwɔːf
akadályozásfn
  1. obstruction
   USA: ʌ·bstrʌ'kʃʌ·n UK: əbstrʌkʃn
  1. incapacitation
   USA: ɪ"nkʌ·pæ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkəpæsɪteɪʃən
  1. hindrance
   USA: hɪ'ndrʌ·ns UK: hɪndrəns
  1. átv curb
   USA: kəː'b UK: kəːb
akadály(ozás)fn
  1. obstruction
   USA: ʌ·bstrʌ'kʃʌ·n UK: əbstrʌkʃn
akadályozómn
  1. obstructive
   USA: ʌ·bstrʌ'ktɪ·v UK: əbstrʌktɪv
  1. interfering
   USA: ɪ"nəː·fɪ'rɪ·ŋ UK: ɪntəfɪərɪŋ
mozgásban akadályozi
  1. irod szl narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
tömb; akadályoz, gátoli
  1. block
   USA: blɔ'k UK: blɔk
tevékenységében akadályoz vkiti
nem akadályozottmn
  1. unhampered
   USA: ʌ·nhæ'mpəː·d UK: ʌnhæmpəd
látást akadályozómn
  1. blinding
   USA: blaɪ'ndɪ·ŋ UK: blaɪndɪŋ
semmi sem akadályozhatja meg, hogy el ne menjenkif
  1. nothing will stop him from going
   USA: nʌ'θɪ·ŋ wʌ·l stɔ'p ɪ"m fəː·m goʊ'ʌ·n UK: nʌθɪŋ wɪl stɔp hɪm frɔm goʊɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása