Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
alapjánelölj
  1. on the strength of
   USA: ɔ'n ðiː· stre'ŋθ ʌ·v UK: ɔn ðiː streŋθ ɔv
  1. in virtue of
   USA: ɪ'n vəː'tʃuː· ʌ·v UK: ɪn vəːtʃuː ɔv
  1. by
   USA: baɪ' UK: baɪ
  1. Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.
    1. By your words you will be justified, and by your words you will be condemned.
analógia alapjánhsz
  1. analogously
   UK: ənæləgəsliː
hasonlóság alapjánhsz
  1. analogously
   UK: ənæləgəsliː
vlmi alapjánkif
vmi alapjánkif
  1. by right of
   USA: baɪ' raɪ't ʌ·v UK: baɪ raɪt ɔv
  1. according
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ UK: əkɔːdɪŋ
órabér alapján fizetiki
  1. be paid by the hour
   USA: biː· peɪ'd baɪ' ðiː· aʊ'r UK: biː peɪd baɪ ðiː aʊər
arc alapján jó emberismerőfn
  1. physiognomist
   UK: fɪzɪɔnəmɪst
valami alapján létrehozotti
súly alapján megállapított árfn
  1. poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
külső alapján ítéli
  1. judge by looks
   USA: ʤʌ'ʤ baɪ' lʊ'ks UK: ʤʌʤ baɪ lʊks
látszat alapján ítéli
  1. externalize
   UK: ɪkstəːnəlaɪz
alapos megfontolás alapjánhsz
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
közös megegyezés alapjánkif
  1. by common assent
   USA: baɪ' kɔ'mʌ·n ʌ·se'nt UK: baɪ kɔmən əsent
vminek az alapjánkif
vminek az analógiája alapjánkif
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)kif
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
Phare költségvetés - Az Európai Unió éves költségvetésének része. Évenként, az EU Tanácsa és az Európai Parlament döntései alapján egy globál összeget határoznak meg, amelyet azután a Bizottság oszt fel részben tényszerű szempontok (népesség száma, egy főkif
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket.kif
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE)kif
  1. technical proposal
   USA: te'knɪ·kʌ·l prʌ·poʊ'zʌ·l UK: teknɪkl prəpoʊzl
"Phare-törvények", a Phare-ról alkotott jogszabályok - A Tanács (EEC/EURATOM) 3906/89 számú, az EU Hivatalos Közlönyének 1989. december 23-I, EC L 375. számában megjelent rendelete határozta meg azokat az elveket, amelyek alapján az Európai Unió a Phare pkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása