Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
alaposmn
  1. valid
   USA: væ'lʌ·d UK: vælɪd
  1. thoroughgoing
   UK: θʌrəgoʊɪŋ
  1. thorough
   USA: θəː'oʊ· UK: θʌrə
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
    1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
  2. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
    1. There is no substantial change in conditions at the place of work.
  3. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
    1. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. solid
   USA: sɔ'lʌ·d UK: sɔlɪd
  1. Használj homogén színeket és kerüld a nagy mintákat ha nagyobbnak akarod láttatni a szobád.
    1. Use solid colors and avoid large patterns if you want to make your room look bigger.
  1. átv profound
   USA: proʊ·faʊ'nd UK: prəfaʊnd
  1. painstaking
   USA: peɪ'nsteɪ"kɪ·ŋ UK: peɪnzteɪkɪŋ
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. biz mighty
   USA: maɪ'tiː· UK: maɪtiː
  1. extensive
   USA: ɪ·kste'nsɪ·v UK: ɪkstensɪv
  1. exhaustive
   USA: ɪ·gzɔː'stɪ·v UK: ɪgzɔːstɪv
  1. elaborate
   USA: ʌ·læ'bəː·eɪ"t UK: ɪlæbəreɪt
  1. drastic
   USA: dræ'stɪ·k UK: dræstɪk
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
  1. careful
   USA: ke'rfʌ·l UK: keəfʊl
alapos fejmosási
  1. rocket
   USA: rɔ'kʌ·t UK: rɔkɪt
alapos ismeretfn
  1. mastery
   USA: mæ'stəː·iː· UK: mɑstəriː
alapos megfontolás alapjánhsz
  1. advisedly
   USA: ʌ·dvaɪ'zʌ·dliː· UK: ədvaɪzɪdliː
alapos megfontolás utánkif
  1. after mature deliberation
   USA: æ'ftəː· mʌ·tyʊ'r dʌ·lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑftər mətjʊər dɪlɪbəreɪʃn
alapos megvitatásfn
  1. canvassing
   USA: kæ'nvʌ·sɪ·ŋ UK: kænvəsɪŋ
alapos megvizsgálásfn
  1. scrutiny
   USA: skruː'tʌ·niː· UK: skruːtɪniː
alapos munkát kívánómn
  1. exacting
   USA: ɪ·gzæ'ktɪ·ŋ UK: ɪgzæktɪŋ
alapos okkif
  1. cause
   USA: kɔ'z UK: kɔːz
alapos okfejtéskif
  1. close reasoning
   USA: kloʊ'z riː'zʌ·nɪ·ŋ UK: kloʊz riːzənɪŋ
alapos okom van gyanítani hogykif
  1. i can make a shrewd guess as to
   USA: aɪ' kʌ·n meɪ'k eɪ' ʃruː'd ge's e'z tʌ· UK: aɪ kæn meɪk eɪ ʃruːd ges əz tuː
alapos tévedésfn
  1. mare's nest
   USA: me'rz ne'st UK: meəz nest
alapos verésfn
  1. a sound trashing
   USA: eɪ' saʊ'nd træ'ʃɪ·ŋ UK: eɪ saʊnd træʃɪŋ
alapos vizsgálatfn
  1. scrutiny
   USA: skruː'tʌ·niː· UK: skruːtɪniː
  1. probe
   USA: proʊ'b UK: proʊb
  1. inquisition
   USA: ɪ"nkwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkwɪzɪʃn
alaposanhsz
  1. thoroughly
   USA: θəː'oʊ·liː· UK: θʌrəliː
  1. substantially
   USA: sʌ·bstæ'ntʃʌ·liː· UK: səbstænʃəliː
  1. soundly
   USA: saʊ'ndliː· UK: saʊndliː
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. roundly
   USA: raʊ'ndliː· UK: raʊndliː
  1. biz regularly
   USA: re'gyʌ·ləː·liː· UK: regjʊləliː
  1. radically
   USA: ræ'dɪ·kliː· UK: rædɪkliː
  1. proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. profusely
   USA: prʌ·fyuː'sliː· UK: prəfjuːsliː
  1. profoundly
   USA: proʊ·faʊ'ndliː· UK: prəfaʊndliː
  1. jolly
   USA: ʤɔ'liː· UK: ʤɔliː
  1. intimately
   USA: ɪ'ntʌ·mʌ·tliː· UK: ɪntɪmətliː
  1. hot
   USA: hɔ't UK: hɔt
  1. heartily
   USA: hɔ'rtʌ·liː· UK: hɑtɪliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. extensively
   USA: ɪ·kste'nsɪ·vliː· UK: ɪkstensɪvliː
alaposan befűti
  1. jitter
   UK: ʤɪtə
alaposan befűt vkineki
  1. jitter
   UK: ʤɪtə
alaposan begyullaszt vkiti
  1. give sy the jitters
   USA: gɪ'v saɪ' ðiː· ʤɪ'təː·z
alaposan belakottkif
  1. he has had a bellyful
   UK: hiː hæz həd eɪ belɪfʊl
alaposan bezabáltkif
  1. he has had a bellyful
   UK: hiː hæz həd eɪ belɪfʊl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása