Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
allandofn
áll(and)ómn
  1. stationary
   USA: steɪ'ʃʌ·ne"riː· UK: steɪʃənriː
állandómn
  1. unvarying
   UK: ʌnveərɪɪŋ
  1. uniform
   USA: yuː'nʌ·fɔː"rm UK: juːnɪfɔːm
  1. unflagging
   USA: ʌ·nflæ'gɪ·ŋ UK: ʌnflægɪŋ
  1. unceasing
   USA: ʌ·nsiː'sɪ·ŋ UK: ʌnsiːsɪŋ
  1. stock
   USA: stɔ'k UK: stɔk
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
  1. stationary
   USA: steɪ'ʃʌ·ne"riː· UK: steɪʃənriː
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
  1. standing
   USA: stæ'ndɪ·ŋ UK: stændɪŋ
  1. stable
   USA: steɪ'bʌ·l UK: steɪbl
 1. kat
  1. regular
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· UK: regjʊlər
  1. Calais és Dover között állandó kompjárat van.
    1. There is a regular ferry from Calais to Dover.
  1. persistent
   USA: pəː·sɪ'stʌ·nt UK: pəsɪstənt
  1. Állandó kereslet mutatkozik a jól képzett munkaerő iránt az építőiparban.
    1. There is a persistent demand for highly skilled labor in the construction industry.
  1. biz perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
  1. permanent
   USA: pəː'mʌ·nʌ·nt UK: pəːmənənt
  1. Alkalmi vagy állandó munkát keres?
    1. Are you looking for a temporary or a permanent job?
  1. perennial
   USA: pəː·e'niː·ʌ·l UK: pərenɪəl
  1. invariant
   USA: ɪ"nve'riː·ʌ·nt UK: ɪnveərɪənt
  1. invariable
   UK: ɪnveərɪəbl
  1. immutable
   USA: ɪ"myuː'tʌ·bʌ·l UK: ɪmjuːtəbl
  1. fixed
   USA: fɪ'kst UK: fɪkst
  1. continuous
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·s UK: kəntɪnjʊəs
  1. continual
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·l UK: kəntɪnjʊəl
  1. constant
   USA: kɔ'nstʌ·nt UK: kɔnstənt
állandó alkalmazottakkif
  1. regular staff
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· stæ'f UK: regjʊlər stɑf
állandó alkalmazásfn
  1. permanency
   UK: pəːmənənsiː
állandó barátfn
  1. biz US steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
állandó barátnőmn
  1. steady
   USA: ste'diː· UK: stediː
állandó bizottságkif
  1. standing committee
   USA: stæ'ndɪ·ŋ kʌ·mɪ'tiː· UK: stændɪŋ kəmɪtiː
állandó bosszúság vkineki
állandó cikkírófn
  1. columnist
   USA: kɔ'lʌ·mnʌ·st UK: kɔləmnɪst
állandó dologfn
  1. ledger
   USA: le'ʤəː· UK: leʤər
állandó foglalkozással bíró személyfn
  1. biz US jobholder
   UK: ʤoʊbhoʊldə
állandó hadseregkif
  1. standing army
   USA: stæ'ndɪ·ŋ ɔ'rmiː· UK: stændɪŋ ɑmiː
  1. regular army
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· ɔ'rmiː· UK: regjʊlər ɑmiː
állandó háztartási alkalmazottkif
  1. resident maid
   USA: re'zʌ·dʌ·nt meɪ'd UK: rezɪdənt meɪd
állandó jellegkif
  1. fixity of tenure
   UK: fɪksɪtiː ɔv tenjʊər
állandó keresletkif
  1. persistent demand
   USA: pəː·sɪ'stʌ·nt dɪ"mæ'nd UK: pəsɪstənt dɪmɑnd
  1. a steady demand
   USA: eɪ' ste'diː· dɪ"mæ'nd UK: eɪ stediː dɪmɑnd
állandó kiadásokkif
  1. fixed charges
   USA: fɪ'kst tʃɔ'rʤʌ·z UK: fɪkst ʃɑʒeɪ
állandó kuncsaftfn
  1. patron
   USA: peɪ'trʌ·n UK: peɪtrən
állandó készenlétre ösztönözi
  1. keep sy on his toes
   USA: kiː'p saɪ' ɔ'n hʌ·z toʊ'z
állandó költségfn
  1. overhead
   USA: oʊ'vəː·he'd UK: oʊvəhed
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása