Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
anyagimn
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. pecuniary
   USA: pe·kyuː'niː·e"riː· UK: pɪkjuːnɪəriː
 1. fil
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. financial
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
  1. corporeal
   UK: kɔːpɔːrɪəl
anyagi bukást előidézőmn
  1. ruinous
   USA: ruː'ʌ·nʌ·s UK: ruːɪnəs
anyagi eszközökfn
  1. means
   USA: miː'nz UK: miːnz
anyagi gondokkif
  1. money worries
   USA: mʌ'niː· wəː'iː·z UK: mʌniː wʌrɪz
anyagi hasznot nem hajtómn
  1. unremunerative
   UK: ʌnrɪmjuːnərətɪv
anyagi helyzetfn
  1. exchequer
   USA: e'kstʃe"kəː· UK: ɪkstʃekər
anyagi helyzet felmérésefn
  1. means test
   USA: miː'nz te'st UK: miːnz test
anyagi javakfn
  1. resources
   USA: riː'sɔː·rsʌ·z UK: rɪzɔːsɪz
  1. material needs
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l niː'dz UK: mətɪərɪəl niːdz
  1. material essentials
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l iː·se'nʃʌ·lz UK: mətɪərɪəl ɪsenʃlz
anyagi jogkif
  1. substantive law
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v lɔ' UK: sʌbstəntɪv lɔː
anyagi jólétfn
  1. creature comforts
   USA: kriː'tʃəː· kʌ'mfəː·ts UK: kriːtʃər kʌmfəts
anyagi kárkif
  1. property damage
   USA: prɔ'pəː·tiː· dæ'mʌ·ʤ UK: prɔpətiː dæmɪʤ
anyagi, pénzügyimn
  1. financial
   USA: faɪ"næ'nʃʌ·l UK: faɪnænʃl
anyagi szolgálatfn
 1. kat
  1. ordnance
   USA: ɔː'rdnʌ·ns UK: ɔːdnəns
anyagi támogatásfn
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
anyagi világkif
  1. material world
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l wəː'ld UK: mətɪərɪəl wəːld
anyagi viszonyokfn
  1. circumstances
   USA: səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: səːkəmstənsɪz
anyagi érdekeltségfn
  1. vested interest
   USA: ve'stʌ·d ɪ'ntəː·ʌ·st UK: vestɪd ɪntrəst
anyagiakfn
  1. wherewithal
   USA: hwe'rwʌ·ðɔː"l UK: weəwɪðɔːl
anyagiakkal jól ellátottmn
anyagiasmn
  1. worldly
   USA: wəː'ldliː· UK: wəːldliː
  1. sordid
   USA: sɔː'rdʌ·d UK: sɔːdiːd
  1. materialistic
   USA: mʌ·tɪ"riː·ʌ·lɪ'stɪ·k UK: mətɪərɪəlɪstɪk
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. biz earthy
   USA: əː'θiː· UK: əːθiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása