Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
attó kell tartani, hogykif
  1. it's greatly to be feared that
   USA: ʌ·ts greɪ'tliː· tʌ· biː· fɪ'rd ðʌ·t UK: ɪts greɪtliː tuː biː fɪəd ðət
attólhsz
  1. thereon
   UK: ðeərɔn
  1. therefrom
   UK: ðeəfrɔm
attól a naptól fogvakif
  1. from that day forward
   USA: fəː·m ðʌ·t deɪ' fɔː'rwəː·d UK: frɔm ðət deɪ fɔːwəd
attól az időtől fogvakif
  1. from that time
   USA: fəː·m ðʌ·t taɪ'm UK: frɔm ðət taɪm
attól (az időtől) fogvakif
  1. from that time
   USA: fəː·m ðʌ·t taɪ'm UK: frɔm ðət taɪm
attól az időtől kezdvehsz
  1. thenceforward
   UK: ðensfɔːwəd
  1. thenceforth
   USA: ðe"nsfɔː'rθ UK: ðensfɔːθ
  1. from that time
   USA: fəː·m ðʌ·t taɪ'm UK: frɔm ðət taɪm
attól fogvahsz
  1. thenceforward
   UK: ðensfɔːwəd
  1. thenceforth
   USA: ðe"nsfɔː'rθ UK: ðensfɔːθ
  1. since
   USA: sɪ'ns UK: sɪns
  1. from that time
   USA: fəː·m ðʌ·t taɪ'm UK: frɔm ðət taɪm
attól féli
  1. be afraid
   USA: biː· ʌ·freɪ'd UK: biː əfreɪd
attól félveksz
  1. for fear of
   USA: frəː· fɪ'r ʌ·v UK: fəː fɪər ɔv
attól félve hogykif
  1. for fear of
   USA: frəː· fɪ'r ʌ·v UK: fəː fɪər ɔv
attól félve, nehogykif
  1. for fear of that
   USA: frəː· fɪ'r ʌ·v ðʌ·t UK: fəː fɪər ɔv ðət
attól függkif
  1. that depends
   USA: ðʌ·t dʌ·pe'ndz UK: ðət dɪpendz
  1. it depends
   USA: ʌ·t dʌ·pe'ndz UK: ɪt dɪpendz
  1. it all depends
   USA: ʌ·t ɔː'l dʌ·pe'ndz UK: ɪt ɔːl dɪpendz
attól függ.kif
  1. it depends.
   USA: ʌ·t dʌ·pe'ndz UK: ɪt dɪpendz
  1. depend / it -s.
   USA: dʌ·pe'nd ʌ·t e's
attól kezdvehsz
  1. thereafter
   USA: ðe·ræ'ftəː· UK: ðeərɑftər
  1. from that time
   USA: fəː·m ðʌ·t taɪ'm UK: frɔm ðət taɪm
attól tartokkif
  1. i'm afraid
   USA: ɪ'm ʌ·freɪ'd
  1. afraid / i'm -
   USA: ʌ·freɪ'd ɪ'm
attól tartok, hogy igenkif
  1. i fear so
   USA: aɪ' fɪ'r soʊ' UK: aɪ fɪər soʊ
attól való félelmében, nehogykif
  1. for fear of lest
   USA: frəː· fɪ'r ʌ·v le'st UK: fəː fɪər ɔv lest
áttoli
 1. vasút
  1. traverse
   USA: trʌ·vəː's UK: trævəːs
  1. put through
   USA: pʊ't θruː' UK: pʊt θruː
áttolaksziki
  1. push through
   USA: pʊ'ʃ θruː' UK: pʊʃ θruː
áttolásfn
 1. vasút
  1. traversing
   USA: trʌ·vəː'sɪ·ŋ UK: trævəːsɪŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása