Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
beveti
  1. set in
   USA: se't ɪ'n UK: set ɪn
  1. seed
   USA: siː'd UK: siːd
  1. átv put in
   USA: pʊ't ɪ'n UK: pʊt ɪn
  1. deploy
   USA: dʌ·plɔɪ' UK: dɪplɔɪ
  1. crop
   USA: krɔ'p UK: krɔp
bevet (földet)i
  1. stock
   USA: stɔ'k UK: stɔk
bevet vmivel egy tábláti
bevethetőmn
 1. kat
  1. operational
   USA: ɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: ɔpəreɪʃnəl
bevettmn
  1. received
   USA: riː·siː'vd UK: rɪsiːvd
  1. orthodox
   USA: ɔː'rθʌ·dɔ"ks UK: ɔːθədɔks
  1. current
   USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
bevett szokáskif
  1. established custom
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃt kʌ'stʌ·m UK: ɪstæblɪʃt kʌstəm
  1. custom sanctified by time
   UK: kʌstəm sæŋktɪfaɪd baɪ taɪm
bevett állásfn
 1. kat
  1. post
   USA: poʊ'st UK: poʊst
bevetésfn
 1. rep
  1. sortie
   USA: sɔː'rtiː· UK: sɔːtiː
 2. kat
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
bevetés, besorolásfn
  1. deployment
   USA: dʌ·plɔɪ'mʌ·nt UK: dɪplɔɪmənt
bevetődeszkafn
  1. panel
   USA: pæ'nʌ·l UK: pænl
fűvel beveti
  1. turf
   USA: təː'f UK: təːf
protekciót beveti
  1. lay on influence for sy
   USA: leɪ' ɔ'n ɪ'nfluː·ʌ·ns frəː· saɪ'
elismert; bevettmn
  1. recognized
   USA: re'kʌ·gnaɪ"zd UK: rekəgnaɪzd
nem bevettmn
  1. unconventional
   USA: ʌ"nkʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: ʌnkənvenʃənl
bevételfn
  1. takings
   USA: teɪ'kɪ·ŋz UK: teɪkɪŋz
  1. biz take
   USA: teɪ'k UK: teɪk
 1. gazd közg
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. rég rent
   USA: re'nt UK: rent
  1. receipts
   USA: riː·siː'ts UK: rɪsiːts
  1. proceeds
   USA: proʊ·siː'dz UK: proʊsiːdz
  1. makings
   USA: meɪ'kɪ·ŋz UK: meɪkɪŋz
bevétel (váré)fn
  1. taking
   USA: teɪ'kɪ·ŋ UK: teɪkɪŋ
bevételekfn
  1. incomings
   UK: ɪnkʌmɪŋz
bevételezkif
  1. take in (money)
   USA: teɪ'k ɪ'n mʌ'niː· UK: teɪk ɪn mʌniː
állami bevételfn
 1. pénz
  1. revenue
   USA: re'vʌ·nyuː" UK: revənjuː
bruttó bevételkif
  1. gross receipts
   USA: groʊ's riː·siː'ts UK: groʊs rɪsiːts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása