Cover photo

Magyar-angol szótár

magyar-angol nyitott és publikusan listázott szótár
névtelen látogató vagyok ebben a szótárban
A szótár adminisztrátorai: admin, evirag, Péter Pallinger
Ellentétes irányú szótár: Angol-magyar szótár
112503 Indexszó
208930 Fordítás
4982 Példamondat
345 Kifejezés
bevezeti
  1. usher
   USA: ʌ'ʃəː· UK: ʌʃər
  1. usher in
   USA: ʌ'ʃəː· ɪ'n UK: ʌʃər ɪn
  1. take in
   USA: teɪ'k ɪ'n UK: teɪk ɪn
  1. show into
   USA: ʃoʊ' ɪ"ntʌ· UK: ʃoʊ ɪntuː
  1. show in
   USA: ʃoʊ' ɪ'n UK: ʃoʊ ɪn
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. átv put in
   USA: pʊ't ɪ'n UK: pʊt ɪn
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
  1. preface
   USA: pre'fʌ·s UK: prefɪs
  1. phase in
   USA: feɪ'z ɪ'n UK: feɪz ɪn
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. lay on
   USA: leɪ' ɔ'n UK: leɪ ɔn
  1. introduce
   USA: ɪ"ntroʊ·duː's UK: ɪntrədjuːs
  1. institute
   USA: ɪ'nstʌ·tuː"t UK: ɪnstɪtjuːt
  1. initiate
   USA: ɪ"nɪ'ʃiː·eɪ"t UK: ɪnɪʃɪeɪt
  1. induct
   USA: ɪ"ndʌ'kt UK: ɪndʌkt
  1. inaugurate
   USA: ɪ"nɔː'gyəː·ʌ·t UK: ɪnɔːgjʊreɪt
  1. enter
   USA: e'nəː· UK: entər
  1. átv bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
  1. add in
   USA: æ'd ɪ'n UK: æd ɪn
bevezet (terméket piacra)i
  1. launch
   USA: lɔː'ntʃ UK: lɔːntʃ
bevezet vhova vkiti
  1. show into
   USA: ʃoʊ' ɪ"ntʌ· UK: ʃoʊ ɪntuː
  1. show in
   USA: ʃoʊ' ɪ'n UK: ʃoʊ ɪn
bevezet,divatba hoz,bemutati
  1. introduced
   USA: ɪ"ntroʊ·duː'st UK: ɪntrədjuːst
bevezetnii
  1. lead in
   USA: liː'd ɪ'n UK: liːd ɪn
bevezetteti a vízvezetéketkif
  1. have the water laid on
   USA: hæ'v ðiː· wɔː'təː· leɪ'd ɔ'n UK: hæv ðiː wɔːtər leɪd ɔn
bevezetésfn
  1. primer
   USA: praɪ'məː· UK: praɪmər
  1. prelude
   USA: preɪ'luː"d UK: preljuːd
  1. preliminary
   USA: priː·lɪ'mʌ·ne"riː· UK: prɪlɪmɪnəriː
  1. preface
   USA: pre'fʌ·s UK: prefɪs
  1. preamble
   USA: priː·æ'mbʌ·l UK: priːæmbl
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
  1. introduction
   USA: ɪ"ntroʊ·dʌ'kʃʌ·n UK: ɪntrədʌkʃn
  1. intro-
   USA: ɪ'ntroʊ· UK: ɪntroʊ
  1. installation
   USA: ɪ"nstʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstəleɪʃn
  1. initiation
   USA: ɪ"nɪ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɪʃɪeɪʃn
  1. induction
   USA: ɪ"ndʌ'kʃʌ·n UK: ɪndʌkʃn
  1. inauguration
   USA: ɪ"nɔː"gyəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnɔːgjʊreɪʃn
bevezetés (szerződéseknél-Kanada)fn
  1. recitals
   USA: rʌ·saɪ'tʌ·lz UK: rɪsaɪtlz
bevezetés,kezdetfn
  1. exordium
   UK: eksɔːdjəm
bevezetésképpen megemlíti
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
bevezetőfn
  1. preliminary
   USA: priː·lɪ'mʌ·ne"riː· UK: prɪlɪmɪnəriː
  1. prefatory
   UK: prefətriː
  1. introductory
   USA: ɪ"ntroʊ·dʌ'ktəː·iː· UK: ɪntrədʌktəriː
  1. introduction
   USA: ɪ"ntroʊ·dʌ'kʃʌ·n UK: ɪntrədʌkʃn
  1. intro-
   USA: ɪ'ntroʊ· UK: ɪntroʊ
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
bevezető csőcsatlakozásfn
  1. inlet
   USA: ɪ'nle"t UK: ɪnlet
bevezető huzalmn
bevezető, kezdő, elsőmn
  1. commencing
   USA: kʌ·me'nsɪ·ŋ UK: kəmensɪŋ
bevezető könyvfn
  1. primer
   USA: praɪ'məː· UK: praɪmər
bevezetőt mondó színészfn
  1. chorus
   USA: kɔː'rʌ·s UK: kɔːrəs
behoz, bevezeti
  1. bring in
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n UK: brɪŋ ɪn
beiktat; bevezeti
  1. install
   USA: ɪ"nstɔː'l UK: ɪnstɔːl
hajlongva bevezeti
  1. bow in
   USA: boʊ' ɪ'n UK: boʊ ɪn
újból bevezeti
  1. reintroduce
   USA: riː·ɪ"ntrʌ·duː's UK: riːɪntrədjuːs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása